www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jesteś nowy? Kliknij tutaj!    Zgłoś grę Civ6     Zgłos grę Civ5    Zgłoś grę Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMÓWISZ SIĘ NA GRĘ    Na ircu jest users osób. Załaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Regulamin Forum
Author Message
KACAge: 14
Joined: 29 Jul 2005
Posts: 2
Location: www.civilization.org.pl
Posted: 2005-08-06, 18:16   Regulamin Forum

I. Zasady og?lne

1. Zakaz umieszczania zdj?? powszechnie uznanych za obra?liwe (pornografia, zboczenia, itp)
2. Zakaz umieszczania tego samego postu na kilku Forach.
3. Tematy niezgodne z tematyk? danego Forum (tzw NTG) b?d? przenoszone do odpowiadaj?cych tematyce, do dzia?u "?mietnik", zamykane, lub ca?kowicie usuwane.
4. Tematy zdublowane (o tej samej tematyce) b?d? kasowane
5. Posty bezsensowne lub bardzo odbiegaj?ce od tematu b?d? usuwane.
6. Tre?? tematu powinna ?wiadczy? o jego zawarto?ci. W przeciwnym wypadku patrz pkt 3.
7. Moderatorzy i Administrator maj? prawo do usuni?cia postu, kt?ry obra?a w jaki? spos?b innych u?ytkownik?w.
8. Je?li zostanie uznane to za konieczne dost?p serwisu zostanie zablokowany (ban).
9. Sygnatura mo?e zawiera? do 4 linijek i nie mo?na w niej u?ywa? ?adnej grafiki.(wyj?tek zas?u?eni userzy z ciekawymi podpisami)
10. Zakaz prowadzenia prywatnych wojen.
11. Zwalczane b?d? wszelkie przejawy chamstwa.
12. U?ytkownik nie mo?e u?ywa? takiego samego avatara jak Administrator, Moderatorzy lub u?ytkownicy uprzywilejowani (VIP).
13. Zakaz przesadnego u?ywania przekle?stw i wulgaryzm?w (nie tylko w j?zyku polskim). Mowa tutaj r?wnie? o wygwiazdkowanych (***) itp s?owach.
14. Uwagi o b??dach ortograficznych czy interpunkcyjnych za?atwia si? prywatnymi wiadomo?ciami (PM).
15. Zakaz stawiania ultimatum, obra?ania, gro?enia Administratorowi, Moderatorom i u?ytkownikom uprzywilejowanym (VIP) pod gro?b? blokady dost?pu do Forum.
16. Na Forum nie mo?na zamieszcza? reklam innych For oraz witryn konkurencyjnych (nale?y zaznaczy? r??nice mi?dzy reklam?, a np informacj? dla kogo?). Wyj?tkiem jest miejsce w sygnaturze.
17. Moderatorzy i Administrator maj? prawo do zamkni?cia tematu w przypadku gdy jego autor dowiedzia? si? tego, czego chcia?, lub dyskusja odbiega od pocz?tkowych za?o?e? (tzw OT).
18. Sprawy typu "przy?lij te? do mnie na moj_mail@adres.pl" za?atwia si? prywatnymi wiadomo?ciami (PM). Posty tego typu b?d? usuwane.
19. Tylko Administrator, Moderatorzy i u?ytkownicy uprzywilejowani maja prawo tworzy? sondy.(chyba ze uprawnienia danego forum pozwalaj? na to)
20. Wszelkie przejawy nabijania post?w b?d? skrupulatnie zwalczane. Rozumie si? przez to r?wnie? posty typu "Gdybym wiedzia? to bym Ci powiedzia?, ale nie wiem" oraz wysy?anie posta pod postem, przez tego samego u?ytkownika. Do tego s?u?y edycja post?w. Osoby notorycznie wysy?aj?ce bezwarto?ciowe posty mog? zosta? obj?te nadzorem
21. Zabrania si? posiadania dw?ch lub wi?cej aktywnych kont przez jedn? osob? lub specjalnego zak?adania kolejnego konta, aby unikn?? nadzoru.
22. W razie pyta? u?ytkownik kontaktuj? si? najpierw z Moderatorem danego dzia?u, a dopiero p??niej (w razie niewyja?nienia sprawy /nie braku kontaktu/) z Administratorem. Administrator nie odpowiada na pytania, kt?re powinny by? kierowane do moderatora danego dzia?u.
23. Niedozwolone jest wysy?anie postu, tylko po to aby zwr?ci? uwag? innemu u?ytkownikowi, ze z?ama? regulamin. Mo?na natomiast zrobi? to jako dodatek do normalnego postu. Do raportowania narusze? regulaminu s?u?y wiadomo?ci prywatne do Moderator?w i Admina.
24. Nie b?dziemy tolerowa? analfabetyzmu. Nie chodzi tu o czepianie si? ort'?w, lecz skrajne przypadki. Post ma by? w miar? czytelny i zrozumia?y. Niedozwolone jest r?wnie? pisanie na przemian Du?yMi i Ma?yMi LiTeRaMi oraz z w??czonym Caps Lock'iem.
25. Surowo wzbronione jest wykorzystywanie Forum do rozsy?ania spam'u lub og?lnie reklamowania produkt?w. Je?li dowiemy si? o taki przypadku dost?p zostaje bezdyskusyjnie odci?ty !
27. Wszystkie posty i ich tre?? s? w?asno?ci? ich autor?w. Publikacja bez zgody autor?w, b?d? FORUM jest zabroniona.
28. Osoby dzia?aj?ce na niekorzy?? FORUM oraz jego cz?onk?w mog? zosta? zbanowane (bez ostrze?enia).
29. Z?e wykorzystywanie swoich przywilej?w (moderator, VIP inne) mo?e prowadzi? do ich odebrania.
30. Nie ma mo?liwo?ci zmiany nick'a (login'u) - tyczy si? to samej frazy jak i wielko?ci liter w niej.
31. VIP - osoba w jaki? spos?b zas?u?ona dla serwisu, wyr??niaj?ca si? (pozytywnie) na Forum lub kt?ra dokona?a innych warto?ciowych rzeczy.
32. Zakaz propagowania antysemityzmu, faszyzmu i rasizmu oraz innych szerz?cych nienawi?? ideologii.
33. Zakaz umieszczania na forum tre?ci sprzecznych z obowi?zuj?cym prawem polskim. (b?d? ostrze?enia a potem ban)
34. Zabrania si? pisania posta pod postem temu samemu autorowi. Do tego s?u?y edycja. Takie posty b?d? kasowane.

II. BAN

1. Zablokowanie dost?pu do serwisu odbywa si? poprzez na?o?enie bana na nick, ip lub i jedno i drugie.
2. Osoba, kt?ra ma bana nie mo?e przegl?da? pisa? nowych post?w ani odpowiada? na istniej?ce, (a mo?e i czyta? w przypadkach du?ych zas?ug)
3. O zablokowaniu dost?pu dla u?ytkownika decyduje Administrator po ewentualnej konsultacji z Moderatorami w zamkni?tym dziale, tylko dla administracji.
4. Po otrzymaniu bana osoba ma 3 dni na logiczne wyja?nienie sytuacji w przypadku gdy zasz?o jakie? nieporozumienie. Po tym czasie ban jest ostateczny i nie podlega dyskusji ani tym bardziej negocjacji ze strony innych u?ytkownik?w.
5. Osoba, kt?ra zostaje wyrzucona przynale?y do grupy: "Wygnani".


III. ADMINISTRATOR


1. Administrator ma prawo zmieni? regulamin.
2. Administrator nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za zamieszczane posty na forum.
3. Administrator nadzoruje dzia?anie Forum i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat w dziale Forum Sprawy Techniczne.
4. Administrator ma prawo usun?? dan? osob? / post / zamkn?? temat / przenie?? do ?mietnika / wnosi? poprawki do post?w (pisz?c na czerwono, ?e pochodz? od niego). (po podaniu uzasadnienia)

IV. MODERATORZY

1. Moderator zamykaj?c temat powinien poda? przyczyn?. (z zastrze?eniem V pkt. 3)
2. Moderator mo?e usun?? z postu u?ytkownika nieregulaminowe cz??ci zast?puj?c je numerem punktu regulaminu. (z zastrze?eniem V pkt. 3)
3. Moderator ma prawo (wedle w?asnej ch?ci) poprawi? b??dy ortograficzne w po?cie.(z zastrze?eniem V pkt. 3)
4. Moderator ma prawo doda? sw?j komentarz do posta na jego ko?cu (z wyra?nym zaznaczeniem, ?e tekst pochodzi od niego, z zastrze?eniem V pkt. 3).

V. U?ytkownicy uprzywilejowani czyli VIP (VIP,Moderator inni)

1. VIP ma prawo usuwa? z postu b?d?cego odpowiedzi? na temat za?o?ony przez siebie odpowiedzi, kt?re uzna za bzdurne lub nieodpowiednie.(musi poda? przyczyn?)
2. VIP ma prawo dodawa? komentarz do odpowiedzi na swoje posty (z wyra?nym zaznaczeniem, ?e tekst pochodzi od niego).
3. Moderator nie mo?e skasowa?, poprawia?, zamyka? post?w VIPA ani te? innego Moderatora. O swoich uwagach do ich post?w Moderator powiadamia innych u?ytkownik?w uprzywilejowanych w wiadomo?ciach prywatnych.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Display posts from previous:   
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
No new posts Opłata za serwer dla naszego forum
ScoobyDoo Pogawędki różniste 0 2018-07-10, 00:19
ScoobyDoo
No new posts Announcement: Regulamin
Richards III Sezon - Civ4 1 2008-08-07, 12:49
Richards
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: REGULAMIN
Richards LIGA CIVILIZATION V 0 2011-04-19, 21:31
Richards
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Regulamin
LDeska I Turniej Civ5 0 2010-10-07, 17:06
LDeska
No new posts Announcement: Regulamin
Wolfenlane I Turniej w Civ VI 16 2018-11-25, 19:11
Wolfenlane

Czas generowania strony : 0.45 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group