www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jesteś nowy? Kliknij tutaj!    Zgłoś grę Civ6     Zgłos grę Civ5    Zgłoś grę Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMÓWISZ SIĘ NA GRĘ    Na ircu jest users osób. Załaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Trzeci atak totalitaryzmu
Author Message
krzysztof.maslo


Joined: 18 Jul 2013
Posts: 0
Posted: 2013-07-27, 16:00   Trzeci atak totalitaryzmu

Jest to odpowiedź na dyskusję w różnych tematach podpisana imieniem i nazwiskiem. Nie pseudonimem

Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że obecny atak na tradycyjny model społeczeństwa opiera się na teorii znanego ideologa, Antonio Gramsci’ego, który opracował strategie budowy państwa totalitarnego. Ten model opisał Aldis Hauxley w swojej książce Nowy wspaniały świat, w którym przedstawia właśnie taki idealny system totalitarny. W idealnym państwie totalitarnym Huxley’a społeczeństwo jest kontrolowane poprzez wykorzystanie seksu, narkotyków, niewyszukana rozrywkę, slogany oraz zaspokajanie sztucznie tworzonych zachcianek. Proszę zauważyć, że obecnie tego typu działania są realizowane, natomiast dochodzi do tego jeszcze coś co w wyżej wspomnianym dziele nie istnieje ;budowanie zależności ekonomicznej. Realizowanie zależności ekonomicznej poprzez permanentny kredyt spycha człowieka do roli poddanego feudalnego. Tak więc krok po kroku budowane jest nowe państwo totalitarne, w którym, jak u Huxley’a, poddany sam lubi tego rodzaju system.
Trzy filary na jakich zbudowana jest cywilizacja łacińska, a więc rodzina, religia i własność prywatna poddane są atakowi na różnych płaszczyznach. Zgodnie z ideologią Gramscie’go należy zniszczyć wszystkie instytucje, które izolują jednostkę od wpływu władzy. Hasło Gramsciego brzmiało „przechwycić kulturę”. Ideologia ta została zaimplementowana na obszary zachodniej Europy.
Rudi Dutschke określił ten proces jako “długi marsz poprzez instytucje.” – przejmowanie uniwersytetów, szkół, mediów, rozrywki, kościołów i religijnych grup, fundacji i innych czołowych instytucji przez marksistów. Atak na własność prywatną, jest ideologicznie uzasadniony, gdyż celem ideologów poza ogłupieniem jest również pozbawienie obywateli broni. Ponieważ bronią jest pieniądz, w interesie tyrana jest odebranie go jak największej ilości obywateli. Pozbawia go to jakiejkolwiek możliwości obrony ,a poprzez feudalną zależność kredytową, spycha się go do roli ubezwłasnowolnionego i zastraszonego niewolnika.
Czym jest totalitaryzm? To wielka utopijna idea plus autorytaryzm władzy. Obecny trzeci atak totalitaryzmu wydaje się być pozbawiony jakiejkolwiek idei. Poprzednie miały za zadanie budowę społeczeństwa idealnego i nowego człowieka, obecny nie tworzy na pierwszy rzut oka żadnej idei. Nie jest tak jednak do końca, gdyż obecnie panuje coś co można zdefiniować jako mętną ideologie postępu. Pewne jest natomiast, że obecny totalitaryzm zrezygnował z dyktatora i ukrył ośrodki decyzyjne. Ośrodki te są całkowicie anonimowe. Ten makiaweliczny pomysł, który wydaje się być absurdalny, posiada niezaprzeczalną zaletę. Amorficzność władzy nie pozwala zogniskować uczuć na konkretnych elementach. Gdybyśmy obecnie spróbowali wskazać odpowiedzialnych mielibyśmy niesamowity problem. Nie ma więc odpowiedzialnych, a wytłumaczeniem władców jest wszechobecna procedura. Proszę zauważyć, że w czasie procesów norymberskich oprawcy tłumaczyli się wykonywaniem rozkazów. Proszę jednak w obecnym totalitaryzmie wskazać wydających rozkazy. Okazuje się to w praktyce niemożliwe, gdyż cała piramida władzy jest ukryta. Dodatkowo na rzeczywistość nakłada się maskony w postaci instytucji niby stanowiących prawo. Ideologia to jedno, ale jakimi środkami jest realizowana. Otóż bez wątpienia są to obecnie trzy główne filary mętnej ideologii postępu. Obecna rewolucja kulturalna odbywa się wielopłaszczyznowo. Zgodnie z filozofią Gramsciego obecna rewolucja marksistowska powinna przebiegać na dwóch zależnych od siebie płaszczyznach; państwa i gospodarki.
Wspomniane trzy filary to:


- Ogólnie pojęta walka płci (zamiast walki klas) czyli doktryna „gender”
- Coś co można zdefiniować jako Multi Kulti , którego celem jest rozbicie przynależności narodowej i rasowej, co ma prowadzić w ostateczności do zatomizowania społeczeństwa.
- Religia globalnego ocieplenia. W tym przypadku jest to dość prosty mechanizm okradania społeczeństwa ale czy tylko.

Proszę zauważyć, ze budowniczowie nowego świata uzurpują sobie role niemal boską. Poprzez te religię realizują swoją pozycję Demiurgów, mających w swoich rękach losy świata ,który bez wątpienia zbawią. Zbawią go poprzez dekrety, rozporządzenia i naukę.
Wydaje nam się, że Globalne ocieplenie to teoria naukowa, ale to nie jest nauka, to PROPAGANDA. Ta teoria nie jest tylko uniwersyteckim bredzeniem, lecz stała się ona polityczną ideą, a wręcz religią definiującą nasze czasy. Religia ta ma dawać wrażenie pełnej władzy już nie nad człowiekiem ,a nad naturą. Krytyka tej religii, jest nieuprawniona, a może być nawet niebezpieczna. Oczywiście obecny totalitaryzm nie podpali stosów, jak protestanci w odrodzeniu, on w sposób miękki pozbawi przeciwników możliwości udowodnienia swoich racji. Wątpienie w tę teorię jest obecnie niepoprawne politycznie. Żadne inne zdanie nie jest tolerowane przez ortodoksów wyznających tę RELIGIĘ.
Można więc zaryzykować twierdzenie, że tak zwana polityczna poprawność jest kneblem założonym na ludzi głoszących poglądy inne niż obecny totalitaryzm.
Sama zresztą nazwa „poprawność polityczna” wskazuje na marksistowskie pochodzenie. Należy pamiętać, że marksiści wciąż sprawdzali poprawność nurtu partii na zgodność z ideami Marksa i Lenina. Poprawność polityczna poprzez oderwanie się od rzeczywistości i staniem się zapleczem dla działań politycznych i gospodarczych stała się narzędziem wspomnianej ideologii postępu.

Obecny kulturkampf został poprzedzony, wydawało by się , bezprecedensowym w historii atakiem ekonomicznym w iście kolonialnym stylu. Nie jest to jednak do końca prawdą. W historii nowożytnej podobny atak został wykonany przez Jakuba Fuggera i spółkę Ungarischer Handel na Królestwo Węgier. Atak ekonomiczny na Górne Węgry, zakończony powodzeniem pozwolił Fuggerowi przejąć praktycznie cały rynek produkcji i handlu złotem, miedzią i srebrem. Epilogiem był praktycznie rozbiór Węgier zakończony bitwą pod Mohaczem.
Powtórką już w czasach nam bliższych był kolonializm i obecny XX wieczny neokolonializm. Atak neokolonialny na kraje Ameryki łacińskiej czy Afryki był tylko wstępem do ataku na kraje byłego bloku wschodniego. Profesor Kieżun atak na Polskę , Węgry czy Ukrainę uważa za bezprecedensowy, jednak działania Jakuba Fuggera pokazują, że taki epizod miał już miejsce. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy obecnie świadkami największego rabunku w historii. Skala zjawiska jest bowiem, większa niż wspomniana przeze mnie. Wynika to z innych wartości PKB. Schemat działania jest oparty o podstawowy postulat Kongresu Waszyngtońskiego: otwarcie rynku na towary importowane i ich dystrybucja. Towary te są przeważnie wyższej jakości i są sprzedawane po cenach dampingowych. W wyniku tego dochodzi do likwidacji miejscowych producentów bądź też przejęcia, nie rzadko wrogiego. Często chodzi o przejęcie tylko i wyłącznie rynku , a miejscowe firmy są po prostu likwidowane.
Kolejny etap neokolonizacji to rozwój zagranicznej sieci mediów, telefonii i przede wszystkim sieci handlowych oraz przemysłu chemicznego i farmaceutycznego.
Ukoronowaniem procesu jest zbudowanie sieci banków, które prowadzą swoją politykę kredytową zgodną z polityką swoich centrali. Należy tu zaznaczyć , że wbrew obiegowym opiniom , kapitał posiada narodowość. Kraj poddany takiemu atakowi oddaje w obce ręce prawo emisji pieniądza. Neokolonializm nie niszczy kolonii, a ją jedynie wyzyskuje.
Ten schemat został zrealizowany w Europie południowej, czy Irlandii gdzie dodatkowo udało się całkowicie odebrać prawo emisji pieniądza poprzez wprowadzenie wspólnej waluty emitowanej przez EBC.
Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje , czy grabież klasy średniej i oligarchizacja społeczeństw jest narzędziem w drodze do Światowego dobrobytu. Wszystko wskazuje na to, że tak jest w istocie. Przecież wstydliwie nie wspomina się o hitlerowskich pomysłach Zjednoczonej Europy. Czytając polityków tamtych czasów, jak chociażby Quislinga , ma się wrażenie, że chodzi o wcielenie tej samej totalitarnej idei, z tym , że trzeba przyznać bardziej humanitarnie. Jednak należy zdawać sobie sprawę, że znajdujemy się w stanie wojny. Wojny ideologicznej, która prowadzona jest na płaszczyźnie kulturowej i ekonomicznej. Wojny, której celem jest nie zniszczenie i zabór terytorium , a rabunek i a także być może budowa świata rodem jeżeli nie z nie z Orwella , to z Huxley’a czy Zajdla.
Wydarzenia ostatnich dni pokazują , że granice zostają przekraczane bez żadnych oporów. Doliczanie do PKB wyimaginowanych dochodów z prostytucji, narkobiznesu i nie wiem czego jeszcze jest sztucznym chwytem pozwalającym na pewne ruchy w ramach emisji pieniądza.
A cóż się dzieje w kraju. Można by stwierdzić, że żyjemy w stanie niewypowiedzianej Narodowi wojny. Poziom chamstwa, buty , arogancji i pogardy dla narodu osiągnął już poziom niemalże absurdalny. Przygotowuje się pomalutku instrumentarium prawne aby w przyszłości wszelkie działania represyjne miały status lege artis. Obecnie w każdej chwili można wprowadzić , ze względu na trudną sytuacje ekonomiczną, stan wyjątkowy. Nic nie stoii na przeszkodzie gdyż terror państwowy jest niezaprzeczalnym faktem.

Krzysztof Masłowski

Witold Kieżun: Patologia transformacji
Lech Jęczmyk : Felietony z różnych pozycji
Roman Zawadzki: Igraszki fałszywych bogów

PS
Nie mam ochoty zabierac głosu na tym forum poza tą odpowiedzią
Last edited by krzysztof.maslo on 2013-07-28, 04:40; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rudi2


xfire: rudi22222
Helped: 6 times
Age: 98
Joined: 23 Mar 2007
Posts: 7835
Piwa: 219/73
Location: z Gotham City
generał dywizji  Srebrny zlotowicz - 3 zloty  Brązowy sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo5  II miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  I miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Wygrany jeden GOTM - 12 wygranych 
Posted: 2013-07-28, 23:31   Re: Trzeci atak totalitaryzmu

krzysztof.maslo wrote:

PS
Nie mam ochoty zabierac głosu na tym forum poza tą odpowiedzią


Skoro nie masz ochoty to czemu dajesz ten przedruk? Zresztą, żeby dać odpowiedź trzeba być wpierw zapytanym a zapytania nie było.
 
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
jarek17777
Forever 


Helped: 2 times
Age: 47
Joined: 01 Sep 2010
Posts: 4751
Piwa: 51/47
Location: Warszawa
starszy chorąży sztabowy  Brązowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  I miejsce w Pucharze KAC - I Puchar Kac Civ5  Wygrany jeden GOTM - 1 wygrana 
Posted: 2013-07-29, 08:49   

Co za bełkot
Może jakiś admin zajął by się tym panem i jego wypocinami ?
_________________
Veni Vidi Vici
Forek nie narzeka Forek opisuje rzeczywistość


Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
ScoobyDoo 


xfire: scoobydoopl
Helped: 7 times
Age: 39
Joined: 23 Aug 2009
Posts: 8673
Piwa: 92/77
Location: Łódź
generał dywizji  Złoty zlotowicz - 5 zlotów  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - dyplo7  III miejsce w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Miś  III miejsce w Pucharze KAC - II Puchar Kac Civ5  Wygrany jeden GOTM - 1 wygrana  III miejsce w rankingu FFA 
Posted: 2013-07-29, 10:03   

Forever wrote:
Co za bełkot
Może jakiś admin zajął by się tym panem i jego wypocinami ?


za dlugi tekst nie chciało mi się czytac
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
krzysztof.maslo


Joined: 18 Jul 2013
Posts: 0
Posted: 2013-08-26, 05:37   

Konflikt trwający od 23 maja 1618 do 24 października 1648 nosi miano Wojny trzydziestoletniej.
W 1914 roku według wielu, wybuchła II wojna trzydziestoletnia.

Ja uważam, że obecnie trwa II wojna stuletnia, której jednym z "okresów"jest to co zostało opisane.
Budowa światowego socjalizmu,czyli nowego społeczeństwa , którego podstawą ma być nowy człowiek,wraz z eksperymentem wyeliminowania Boga trwa w najlepsze od lat stu. Zmieniają się tylko środki.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rudi2


xfire: rudi22222
Helped: 6 times
Age: 98
Joined: 23 Mar 2007
Posts: 7835
Piwa: 219/73
Location: z Gotham City
generał dywizji  Srebrny zlotowicz - 3 zloty  Brązowy sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo5  II miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  I miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Wygrany jeden GOTM - 12 wygranych 
Posted: 2013-08-26, 11:59   

A ja myślałem, że Dzia jest stuknięty :kwasny:
_________________
Sytuacja jest świetna ale nie beznadziejna (S. Michalkiewicz)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
jarek17777


Joined: 09 Apr 2013
Posts: 2563
Piwa: 15/53
starszy plutonowy  Obibok – nie grał od 90 dni  Pluszowy miś - rozegrał mniej niż 10 gier  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII 
Posted: 2013-08-26, 16:59   

Ciekawe do czego ta adnotacja jest :D Bo nie widzę tutaj żadnej dyskusji.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Forever 


Helped: 2 times
Age: 47
Joined: 01 Sep 2010
Posts: 4751
Piwa: 51/47
Location: Warszawa
starszy chorąży sztabowy  Brązowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  I miejsce w Pucharze KAC - I Puchar Kac Civ5  Wygrany jeden GOTM - 1 wygrana 
Posted: 2013-08-27, 07:27   

jarek17777 wrote:
Ciekawe do czego ta adnotacja jest :D Bo nie widzę tutaj żadnej dyskusji.


A tu czasem wpadają jakieś oszołomy i raczą nas swoimi teoriami ;-) taki urok internetu dostępnego dla 13 latków ;-)
_________________
Veni Vidi Vici
Forek nie narzeka Forek opisuje rzeczywistość


Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
jarek17777


Joined: 09 Apr 2013
Posts: 2563
Piwa: 15/53
starszy plutonowy  Obibok – nie grał od 90 dni  Pluszowy miś - rozegrał mniej niż 10 gier  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII 
Posted: 2013-08-27, 13:21   

Na 13-latka bym nie obstawiał ale może i masz rację :) ? Te internety czy jak to tam zwą ehhh
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
krzysztof.maslo


Joined: 18 Jul 2013
Posts: 0
Posted: 2013-09-22, 10:27   

Potęga intelektualna tego forum dała głos. Więc przyjmij do wiadomości potęgo intelektualna z bożej łaski, że zwolennikami hipotezy drugiej wojny trzydziestoletniej był zarówno Winston Churchill jak i Charles de Gaulle.
Zakładając, że teorie liniowe są bzdurą i należy raczej skłaniać się ku teoriom cykli, teoria wojen hegemonicznych jest godna rozpatrzenia.Zwolennikiem takiego usystematyzowania i w gruncie rzeczy teorii cyklicznej rozwoju cywilizacji był niejaki A.J Toynbee, o którym mam wrażenie, intelektualna śmietanka tego forum nigdy nie słyszała.
W tym ujęciu wojna kończy się rozpadem ZSRR i powstaniem jedynego imperium panującego nad światem. Jest to więc II wojna stuletnia. Dokonano tego za pomocą ekonomii kładąc podwaliny pod obecny system imperialny w Bretton Woods. Mam również nieodparte wrażenie, że śmietanka intelektualna tego forum nie ma o tym zielonego pojęcia. O kongresie Waszyngtońskim i jego znaczeniu jako narzędzia polityki imperialnej już wspominałem.

Obok A.J Toynbee'go należy przywołać Oswalda Spenglera również zwolennika teorii cykli.Co ciekawe był on zwolennikiem darwinizmu społecznego, a jednocześnie podważał darwinowski, a więc liniowy sposób widzenia pewnych procesów. Spengler roztacza bardzo ciekawa wizje tego co Toynbee nazywa się okresem dezintegracji,a jest to ni mniej ni więcej, tylko obecny etap marksizmu kulturowego wpisany w proces ostateczny poprzedzający rozkład. Widoma oznaką jest chęć tworzenia państwa uniwersalnego o zasięgu światowym czy choćby kontynentalnym. Będzie to raczej totalitarna próba unifikacji , gdyż jak uważa Koneczny, stopienie różnych kultur jest niemożliwe.


Ale proszę o konkrety. Więcej czego ?? bo jak dla mnie to zabobonów ciemnoty i morderstw ale może mnie czymś zaskoczysz

Epilogiem niech będzie takowa intelektualna złota myśl znaleziona na tym forum dotycząca kościoła katolickiego, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznej ciemnoty, która jak mniemam wyrażała się wiarą w płaską ziemię i morderstw, które wyrażały się paleniem na stosach. Reasumując:

W średniowieczu nie wolno było mówić, że ziemia jest okrągła. Kto sądził inaczej, szedł na stos


Krzysztof Masłowski
Last edited by krzysztof.maslo on 2013-09-22, 11:08; edited 5 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rudi2


xfire: rudi22222
Helped: 6 times
Age: 98
Joined: 23 Mar 2007
Posts: 7835
Piwa: 219/73
Location: z Gotham City
generał dywizji  Srebrny zlotowicz - 3 zloty  Brązowy sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo5  II miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  I miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Wygrany jeden GOTM - 12 wygranych 
Posted: 2013-09-23, 00:37   

Brawo Krzysiu.
Nie chcieli gadać o Himalajach to niech teraz mają za swoje.
_________________
Sytuacja jest świetna ale nie beznadziejna (S. Michalkiewicz)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Martin xfire: martinpol
Helped: 4 times
Age: 44
Joined: 13 Feb 2006
Posts: 5529
Piwa: 16/2
Location: częstochowa
generał brygady  Srebrny zlotowicz - 3 zloty  Srebrny sponsor KAC  Złoty civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I Puchar KAC  II miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  III miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  II miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2013-09-23, 08:25   

Jak masz czas to oglądnij wywiad z gościem, który ta Twoje teorie o takich pacjentach, mówi rzeczowo - kto za wszystkim stoi :)

http://www.youtube.com/wa...3B2AA6E346F82B1
_________________
martin
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
krzysztof.maslo


Joined: 18 Jul 2013
Posts: 0
Posted: 2013-10-31, 18:18   

http://tvp.info/informacj...ntacja/12877202

trzecia fala wchodzi zdaje się w kolejny etap. Ten system już nie da się naprawić. Demokratura proceduralno instrukcjonalna domyka pomalutku kaganiec.

Totalitaryzm kolejnej RP właśnie akceptuje w całośc projekt ustawy o zamykaniu ludzi w psychiatryku. Takiego prawa nie uchwaliło nawet PRL
Last edited by krzysztof.maslo on 2013-10-31, 19:27; edited 2 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rudi2


xfire: rudi22222
Helped: 6 times
Age: 98
Joined: 23 Mar 2007
Posts: 7835
Piwa: 219/73
Location: z Gotham City
generał dywizji  Srebrny zlotowicz - 3 zloty  Brązowy sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo5  II miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  I miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Wygrany jeden GOTM - 12 wygranych 
Posted: 2013-11-01, 01:23   

Co ma wspólnego artykuł z podanego przez ciebie linku z twoim chałupniczym słowotwórstwem poniżej?
_________________
Sytuacja jest świetna ale nie beznadziejna (S. Michalkiewicz)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
krzysztof.maslo


Joined: 18 Jul 2013
Posts: 0
Posted: 2013-11-01, 05:16   

Rudi2 wrote:
Co ma wspólnego artykuł z podanego przez ciebie linku z twoim chałupniczym słowotwórstwem poniżej?


To nie jest artykuł, to po pierwsze. Po drugie to co napisałem obecnie jest uzupełnieniem tego co napisałem wcześniej.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Display posts from previous:   
Reply to topic
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
No new posts Trzeci numer CIVGaming
LDeska Nowości ze świata civ 6 2007-06-19, 23:32
Cola
No new posts Trzeci sezon Ligi KAC ruszył!
LDeska Nowości ze świata civ 0 2008-07-21, 19:01
LDeska
No new posts Trzeci odcinek Zagrajmy w Civ4 Już w sieci!
Shaka[D14] Nowości ze świata civ 0 2011-08-22, 20:00
Shaka[D14]
No new posts Gra Miesiąca - trzeci sezon Złoty prezent
LDeska Nowości ze świata civ 0 2008-12-01, 11:36
LDeska

Czas generowania strony : 0.60 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group