www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jesteś nowy? Kliknij tutaj!    Zgłoś grę Civ6     Zgłos grę Civ5    Zgłoś grę Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMÓWISZ SIĘ NA GRĘ    Na ircu jest users osób. Załaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Tory w Rosji
Author Message
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 47
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11821
Piwa: 87/359
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-12-31, 15:37   Tory w Rosji

Wiecie dlaczego w Rosji s? tory szersze o 15 cm??

Kolej w Rosji powstawa?a jeszcze za cara, jak mieli j? budowac to in?ynierowie przyszli do cara i zapytali go:
- Drogi w?adco czy mo?e tory zrobic szersze ni? w innych krajach?
a car na to majestatycznie:
- a na ch*j szersze..?!

Jako ?e w tamtych czasach nikt nie o?mieli? by si? sprzeciwic woli cara, zwo?ano 1000 m??czyzn, zmierzono im cz?onki w stanie wzwodu i po u?rednieniu wysz?o ?e: na ch*j = 15 cm.

ad1. Nieomieszka?em sprawdzi? rzeczywist? szeroko?? tor?w w Europie i Rosji wyszlo jednak inaczej…
w Europie szerokosc toru to 1435 mm a w Rosji 1520 mm a wi?c s? szersze o 85 mm czyli o 8,5 cm [czy?by w stanie spoczynku?]

ad2. Historyczna ciekawostka to niby taka, ?e budowano kolej ?elazn? o szerszym rozstawie, dla utrudnienia transportu kolejowego dla armii niemieckiej i austro-w?gierskiej...ale czy to prawda nie wiem...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Peter xfire: peterek
Helped: 12 times
Joined: 31 Dec 2005
Posts: 7536
Piwa: 43/13
generał dywizji  Brązowy order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 13 zlotów  Srebrny sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo1  I miejsce w Dyplo - Dyplo2  I miejsce w Dyplo - Dyplo8  II miejsce w Dyplo - Dyplo3  III miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - dyplo7  III miejsce w Pucharze KAC - I Puchar KAC  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - IV Puchar KAC  Złoty gracz w demokrację - GwD2-kapitan 
Posted: 2008-12-31, 16:04   

Bobek1971 wrote:
w Europie szerokosc toru to 1435 mm


He, he to poszukaj jeszcze dlaczego w eurpie tory maja te 1435 a nie np 1500mm, tez fajna ciekawostka :)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Beny xfire: fcbeny
Helped: 50 times
Age: 31
Joined: 12 Mar 2006
Posts: 9060
Piwa: 64/13
Location: Czerniejewo
generał dywizji  Złoty order za specjalne zasługi - system Dyplo, PBEM, FFA, losujący, civilopedia  Brązowy zlotowicz - 2 zloty  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo Miś 2  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Złoty gracz w demokrację - GwD1-admin  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-12-31, 16:19   

Wp?yw ko?skiej dupy na podboje kosmiczne :D
_________________
278
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 47
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11821
Piwa: 87/359
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-12-31, 16:28   

a znalaz?em....prosz? bardzo :D

1. Ameryka?ski standard szeroko?ci tor?w kolejowych (odst?pu szyn) wynosi 4 stopy, 8.5 cala. Prawda, ?e to dziwaczna liczba? A czy wiesz dlaczego taki w?a?nie standard si? stosuje?

2. Poniewa? w ten spos?b buduje si? linie kolejowe w Anglii, a w?a?nie angielscy przybysze budowali ameryka?skie linie kolejowe. Dlaczego jednak Angli cy budowali je w?a?nie tak?

3. Poniewa? pierwsze linie kolejowe, budowali ci sami ludzie, kt?rzy budowali wcze?niej linie tramwajowe, a tam w?a?nie stosowano ten standard. Dlaczego jednak stosowano tam ten standard?

4. Poniewa? ludzie, kt?rzy budowali linie tramwajowe, u?ywali tych samych szablon?w i narz?dzi, jakich u?ywali przy budowie wagon?w tramwajowych, kt?re mia?y taki odst?p k??. W porz?dku! Ale dlaczego wa gony mia?y taki w?a?nie dziwaczny odst?p k???

5. No c??, gdyby pr?bowali zastosowa? jaki? inny rozst?p, ?amali by pewn? star? zasad? budowy dalekobie?nych dr?g angielskich, poniewa? maj? one taki w?a?nie odst?p kolein na ko?a. Kt?? to budowa? te starodawne drogi z koleinami?

6. Pierwsze dalekobie?ne drogi w Europie (i Anglii) zbudowa?o Imperium Rzymskie dla swoich legion?w. Drogi te s? w u?yciu dotychczas. Ale sk?d te koleiny?

7. Pierwotne koleiny uformowa?y rzymskie rydwany wojenne; ka?dy inny u?ytkownik tych dr?g musia? si? dostosowa? do nich, gdy? inaczej uszkodzi?by ko?a swoich pojazd?w. Poniewa? rydwany by?y wykonywane dla lmperium Rzymskiego, by?y one wszystkie do siebie podobne je?li idzie o rozst?p k??. Jak wida? ameryka?ski standard odst?pu szyn kolejowych: 4 stopy i 8.5 cala, pochodzi od parametr?w technicznych rzymskich rydwan?w bojowych. A biurokracja jest wieczna.

A wi?c nast?pnym razem, kiedy dostaniecie do r?ki jak?? dokumentacj? techniczn? i zaczniecie podejrzewa?, ?e mo?e ona mie? co? wsp?lnego z ko?sk? dup?, b?dziecie mieli ca?kowit? racj?, poniewa? rzymskie rydwany wojenne by?y konstruowane tak, aby ich szeroko?? by?a dostosowana do sumarycznej szeroko?ci zad?w dwu koni bojowych.

A teraz ma?e rozwini?cie tematu...
Kiedy spogl?dacie na kosmiczny wahad?owiec na stanowisku startowym, widzicie dwie du?e rakiety startowe przymocowane po bokach g??wnego zbiornika paliwa. S? to rakiety na paliwo sta?e, w skr?cie: SRB, produkowane w firmie Thiokol, w Utah, w U.S.A. In?ynierowie, kt?rzy projektowali SRB woleliby, aby by?y one nieco grubsze, ale... SRB transportuje si? z wytw?rni na stanowisko startowe kolej?. Tak si? z?o?y?o, ?e linia kolejowa biegnie na pewnym odcinku przez tunel wydr??ony w g?rze. Rakiety musz? si? zmie?ci? w tym tunelu. Tunel jest tylko odrobin? szerszy ni? linia kolejowa, a linia ta, jak ju? wiecie, ma szeroko?? dwu ko?skich ty?k?w.

Tak wi?c jeden z g??wnych szczeg???w konstrukcyjnych kosmicznego wahad?owca, by? mo?e najbardziej nowoczesnego systemu transportowego na ?wiecie, zosta? zdeterminowany ponad dwa tysi?ce lat temu przez szeroko?? ko?skiej dupy.
A wy nadal my?licie, ?e nazwanie kogo? ko?sk? dup? jest dla niego ujm?...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Beny xfire: fcbeny
Helped: 50 times
Age: 31
Joined: 12 Mar 2006
Posts: 9060
Piwa: 64/13
Location: Czerniejewo
generał dywizji  Złoty order za specjalne zasługi - system Dyplo, PBEM, FFA, losujący, civilopedia  Brązowy zlotowicz - 2 zloty  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo Miś 2  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Złoty gracz w demokrację - GwD1-admin  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-12-31, 16:33   

Dok?adnie o to mi chodzi?o :ok:
_________________
278
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Centurion Helped: 9 times
Age: 36
Joined: 24 Feb 2008
Posts: 10005
Piwa: 51/22
Location: Poznań
generał broni  Srebrny zlotowicz - 3 zloty  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Przeżycie w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo8  I miejsce w Pucharze KAC - II Puchar Kac CIV5  III miejsce w Pucharze KAC - I Puchar Kac Civ5  II miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-12-31, 19:20   

:rotfl: :rotfl: :rotfl:

o w morde :rotfl2:
_________________
- Dlaczego Poniatowski przeniósł stolicę do Warszawy?
- Bo chciał oddychać wiejskim powietrzem.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Peter xfire: peterek
Helped: 12 times
Joined: 31 Dec 2005
Posts: 7536
Piwa: 43/13
generał dywizji  Brązowy order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 13 zlotów  Srebrny sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo1  I miejsce w Dyplo - Dyplo2  I miejsce w Dyplo - Dyplo8  II miejsce w Dyplo - Dyplo3  III miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - dyplo7  III miejsce w Pucharze KAC - I Puchar KAC  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - IV Puchar KAC  Złoty gracz w demokrację - GwD2-kapitan 
Posted: 2008-12-31, 19:35   

Ano chariot to chariot ;)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 43
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2009-01-01, 08:29   

A tak na serio to ciekawy jestem ile w tym prawdy z tymi rzymskimi koleinami... mo?na wiedzie? sk?d te dane?

Acha, to jakby Egipt wygra? z Rzymem to mieliby?my tory szersze o 1,25 raza :rotfl2: ?
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Beny xfire: fcbeny
Helped: 50 times
Age: 31
Joined: 12 Mar 2006
Posts: 9060
Piwa: 64/13
Location: Czerniejewo
generał dywizji  Złoty order za specjalne zasługi - system Dyplo, PBEM, FFA, losujący, civilopedia  Brązowy zlotowicz - 2 zloty  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo Miś 2  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Złoty gracz w demokrację - GwD1-admin  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2009-01-01, 10:46   

LDeska wrote:
Acha, to jakby Egipt wygra? z Rzymem to mieliby?my tory szersze o 1,25 raza ?

To by?my ju? Marsa kolonizowali :D
_________________
278
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Beny xfire: fcbeny
Helped: 50 times
Age: 31
Joined: 12 Mar 2006
Posts: 9060
Piwa: 64/13
Location: Czerniejewo
generał dywizji  Złoty order za specjalne zasługi - system Dyplo, PBEM, FFA, losujący, civilopedia  Brązowy zlotowicz - 2 zloty  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo Miś 2  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Złoty gracz w demokrację - GwD1-admin  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2012-08-23, 12:48   

http://www.wykop.pl/link/...sji-sa-szersze/
Przyznać się, kto wrzucił na wykop? :)
_________________
278
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
KamilDabro


Joined: 21 Jun 2018
Posts: 4
Posted: 2018-06-24, 10:08   

Kiedyś już słyszałem, o tym że są szersze, ale nie wiem dlaczego :P
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
kheros


Joined: 13 Sep 2018
Posts: 1
Posted: 2018-09-13, 17:58   

waskotorowe sa ?
_________________
Jordan Nike
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
tester


Joined: 29 Sep 2018
Posts: 1
Posted: 2018-09-29, 19:47   

dokladnie tak !
_________________
kamagranapotencje.pl
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
testuje


Joined: 18 Oct 2018
Posts: 3
Posted: 2018-10-22, 17:31   

hehe dobre! Czekam na więcej :) Pozdrawiam wszystkich!
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Display posts from previous:   
Reply to topic
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Pakt "Zastępstwo w Rosji (KaszMirZa) - Native America&q
KasztelanMirmil, ScoobyDoo
Shaka[D14] PAKTY NIE(TAJNE) 1 2011-11-18, 21:51
Shaka[D14]
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Pakt "Ambasada Rosji w Grecji (Efe-trebuch)" (Efer
Eferalga_500, trebuch
Shaka[D14] Pakty odtajnione 1 2013-10-11, 22:12
Shaka[D14]
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Pakt "Ambasada Rosji w Persji (Efe-Darnock)" (Efer
Eferalga_500, Darnock
Shaka[D14] Pakty odtajnione 1 2013-10-11, 22:12
Shaka[D14]
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Pakt "Ambasada Rosji u Celtów (Efe-wnuczus)" (Efer
Eferalga_500, wnuczus
Shaka[D14] Pakty odtajnione 1 2013-10-11, 22:12
Shaka[D14]
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Pakt "Ambasada Rosji w Mali (Efe-Whiteye)" (Eferal
Eferalga_500, Whiteye
Shaka[D14] Pakty odtajnione 1 2013-10-11, 22:13
Shaka[D14]

Czas generowania strony : 0.37 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group