www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jesteś nowy? Kliknij tutaj!    Zgłoś grę Civ6     Zgłos grę Civ5    Zgłoś grę Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMÓWISZ SIĘ NA GRĘ    Na ircu jest users osób. Załaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Na jakim regulaminie ma być rozgrywana liga?

Na jakim regulaminie ma byc rozgrywana liga?
Na oficialnym regulaminie opubikowanym przez Richards.
50%
 50%  [ 3 ]
Na poniżej przedstawionym regulaminie alternatywnym.
50%
 50%  [ 3 ]
Voted : 6
Total Votes: 6

Author Message
Nefliqus Helped: 5 times
Joined: 16 Sep 2010
Posts: 2939
Piwa: 51/67
Location: Wawa/Wroc
podpułkownik  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Pucharze KAC - I Puchar Kac Civ5 
Reprimends:
 3/3/6
  Posted: 2011-04-29, 23:08   Na jakim regulaminie ma być rozgrywana liga?

REGULAMIN

1. Organizacja rozgrywek
1.1. Gracze którzy zgłoszą się do rozgrywek zostaną podzieleni na 6-osobowe ligi.
1.2. Najwyższym szczeblem rozgrywek jest Ekstraklasa, kolejnymi: I-Liga, II-Liga...
1.3. Gracze pierwszego sezonu rozgrywek zostaną przydzieleni do poszczególnych lig na podstawie ich pozycji w rankingu KAC z dnia poprzedzającego rozpoczęcie rozgrywek.
1.4. Pierwszy sezon rozgrywek rozpoczyna się 1-Maja-2011.
1.5. Każdy sezon rozgrywek składa się z dwóch rund: pierwszej i rewanżowej.

2. Awanse i spadki
2.1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w rozgrywkach Ekstraklasy zostają przydzielone tytuły: Mistrza, 1 wicemistrza i 2-wicemistrza Ekstraklasy.
2.2. Gracz który zajął ostatnie miejsce w swojej lidze jest bezpośrednio degradowany do niższego strzebla rozgrywek.
2.3. Gracz, który wygrał swoją ligę jest bezpośrednio awansowany do wyższego strzebla rozgrywek.
2.4. Gracz który zajął miejsce 5 w swojej lidze rozgrywa 1 mecz barażowy o awans/utrzymanie z graczem który zajął 2 miejsce w niższej lidze.
2.5. Gracz który zajął miejsce 4 w swojej lidze rozgrywa 1 mecz barażowy o awans/utrzymanie z graczem który zajął 3 miejsce w niższej lidze.
2.6. W przypadku równej liczby punktów o pozycji w tabeli decyduje:
a) Wynik bezpośrednich pojedynków pomiędzy graczami,
b) W przypadku wyniku 1-1 bezpośredniego pojedynku, decydująca staje się liczba wygranych pojedynków na wyjeździe,
c) Ostatnim kryterium jest pozycja graczy w kwartalnym rankingu KAC (tylko gry z ostatnich 3 miesięcy) z dnia zakończenia sezonu. Gracz z wyższym rankingiem zyskuje lepsze miejsce w tabeli.

2.7. Na rozegranie baraży gracze mają 2 tygodnie od zakończenia sezonu.
2.8. Baraże są rozgrywane Nacjami Domowymi lub random.
2.9. W przypadku braku rozstrzygnięcia wyniku baraży w wymaganym terminie wynik jest losowany.

3. Wybór nacji
3.1. Gracze przed meczem ustalają między sobą jakimi nacjami będą grali.
3.2. Gospodarz pojedynku wybiera nację jako drugi.
3.3. Daną nacją można rozegrać tylko jeden mecz w sezonie (wyjątkiem jest Nacja Domowa).
3.4. Każdy gracz może wybrać swoją Nację Domową, którą będzie mógł grać wielokrotnie jako gospodarz pojedynku.
3.5. Wybór Nacji Domowej dokonywany jest przez graczy przed sezonem w czasie draftu (wyboru w określonej kolejności).
3.6. Wybór w drafcie jest dokonywany w kolejności odwrotnej do pozycji poszczególnych graczy w rankingu KAC z dnia rozpoczęcia draftu.
3.7. Dla nowych graczy, nieklasyfikowani w rankingu KAC przyjmuje się ranking równy 1000 punktów.
3.8. W przypadku takiego samego rankingu o kolejności w drafcie decyduje kolejność zgłoszeń, kto pierwszy się zgłosił ten pierwszy wybiera.
3.9. Dana nacja może być przypisana jako Nacja Domowa tylko do jednego gracza.
3.10. Nację Domową można również wybrać w trakcie sezonu wybierając ją z puli nacji niewykorzystanych przez gracza oraz niewybranych przez innych graczy.
3.12. Nacji Domowej nie można zmienić w czasie sezonu ale pojedynki domowe można rozgrywać innymi nacjami przy zachowaniu zasady maksymalnie jeden pojedynek jedną nacją.
3.13. Nacją Domową nie można grać pojedynków wyjazdowych.
3.14. Nacjami z płatnych DLC można grać jedynie pojedynki wyjazdowe jeśli przeciwnik również posiada wymagane DLC.
3.15. Nacja Hiszpania jest zabroniona w lidze.
3.16. Za kontrolę poprawności wyboru nacji przez przeciwnika odpowiadają sami gracze. W przypadku rozegrania 5 tur pojedynku i nie wyrażenia sprzeciwu, wybór nacji uznaje się za zaakceptowany przez obie strony.


4. Mapa i ustawienia mapy
4.1. Gracze ustalają między sobą na jakiej mapie będą grali i na jakich ustawieniach.
4.2. Gracze muszą wybrać jedną z map typu mirror.
4.3. Wszystkie gry muszą być rozgrywane zgodnie z Zalecaną Konfiguracją opisaną poniżej:
a) Wymagane jest aby ustawić prędkość gry QUICK/SZYBKA,
b) Wymagane jest ustawienie wielkości mapy DUEL/POJEDYNEK,
c) Wymagane jest aby zostawić aktywne wszystkie typy zwycięstwa,
d) Wymagana jest aktywacja opcji: "NO ANCIENT RUINS/BEZ RUIN",
e) Wymagana jest aktywacja opcji: "POLICY SAVING/ODKŁADANIE POLITYK",
f) Wymagana jest aktywacja opcji: "PROMOTION SAVING/ODKŁADANIE PROMOCJI",
g) Wymagane jest ustawienie poziomu trudności na: "PRINCE/KSIĄŻE".

4.4. W przypadku gdy gracz wybierze nację której cechy związane są z CityState, gracz ma prawo zażądać rozegrania gry z CityState. W takim przypadku gra powinna być rozegrana na mapie NOVAL_LIGA_v4.3 z ustawionymi czterema CityState.
4.5. W przypadku gdy gracz wybierze nację której cechy związane są z Barbarzyńcami, gracz ma prawo zażądać rozegrania gry z aktywnymi Barbarzyńcami. W takim przypadku gra powinna być rozegrana na mapie NOVAL_LIGA_v4.3 z ustawioną opcją "Barbarian:Mirroring & Static", wyłączoną opcją "NO BARBARIANS" i wyłączoną opcją "RAGING BARBARIANS" .
4.6. Na mapach innych niż NOVAL_LIGA_v4.3 gramy bez barbarzyńców i CityState.
4.7. W przypadku gdy gracze nie mogą uzgodnić między sobą na jakiej mapie chcą grać lub na jakich ustawieniach, mecz powinien być rozegrany na mapie NOVAL_LIGA_v4.3 z domyślnymi ustawieniami i Zalecaną Konfiguracją z punktu 4.3.
4.8. Za kontrolę poprawności ustawień mapy odpowiadają obydwaj gracze. W przypadku rozegrania 20 tur pojedynku i nie wyrażenia sprzeciwu, wybór ustawienia mapy uznaje się za zaakceptowany przez obie strony bez względu na ewentualną niezgodność ustawień z wcześniejszymi uzgodnieniami.
4.9. Punkt 4.8. nie dotyczy sytuacji gdy przed 20 turą jeden z graczy udzielił odpowiedzi typu "nie pamiętam" lub okłamał przeciwnika udzielając mu błędnej odpowiedzi na konkretne pytanie dotyczące ustawień mapy.

5. Podstawowe zasady rozgrywki
5.1. Ruszamy się na przemian.
5.2. Gospodarz rusza się jako drugi.
5.3. Wykonanie ruchu poza swoją kolejnością daje przeciwnikowi prawo żądania wgrania zapisu gry. Prawo to przepada w przypadku zakończenia tury i nie zgłoszenia przez gracza chęci powtórki tury.
5.4. Udowodnione okłamanie przeciwnika na temat ustawień gry jest uznawane za próbę oszustwa i karane przegraną walkowerem.
5.5. Po 20 turze można kłamać bez konsekwencji (punkt nie dotyczy kwestii związanych z kolejnością ruchu).
5.6. Gospodarz hostuje grę i konfiguruje ją zgodnie z ustaleniami. Jeśli jest to technicznie wymagane grę może również hostować przeciwnik przejmując rolę Technicznego Gospodarza.
5.7. Za wykonanie zapisu gry odpowiedzialny jest Gospodarz Techniczny pojedynku (należy zgrywać 5 ostatnich autosave do oddzielnego katalogu przygotowanego dla danego pojedynku). W przypadku ewidentnego zaniedbania i utraty zapisu gry przez Gospodarza Technicznego przegrywa on mecz walkowerem.
5.8. Przed pojedynkiem gracze powinni wymienić się numerami telefonów, aby móc się kontaktować w przypadku kłopotów z Internetem. W przypadku zerwania połączenia i braku kontaktu on-line wysyłamy SMS do przeciwnika i archiwizujemy sobie wszystkie autosave.

6. Terminy i umawianie spotkań
6.1. Każda runda trwa 2 miesiące, w tym czasie każdy gracz musi rozegrać i zakończyć wszystkie 5 gier zaplanowanych w danej rundzie.
6.2. Gracze umawiają się na grę sami proponując na forum, w wątku pojedynku, dogodny dla siebie termin.
6.3. Żeby termin został uznany za poprawienie zgłoszony, gracz musi uwzględnić przerwę 24 godzin pomiędzy zgłoszeniem i zaproponowanym terminem.
6.4. Za datę zaproponowania terminu uznaje się datę wysłania wiadomości lub jej ostatniej aktualizacji.
6.5. Poprawnie zaproponowany termin, który miną bez odpowiedzi uznaje się za odrzucony.
6.6. Zaakceptowany termin, na który nie stawił się przeciwnik uznaje się za odrzucony.
6.7. Tylko poprawnie zaproponowane i odrzucone terminy dają prawo do przyznania graczowi zwycięstwa przez walkower z przyczyny dezercji przeciwnika.
6.8. W dniu zakończenia rundy wszystkie trwające jeszcze pojedynki są przerywane i zgłaszane poprzez wysłanie obrazu demografii z ostatniej rozegranej tury.

7. Warunki zwycięstwa w pojedynku
7.1. Pojedynek wygrywa gracz który wygrał grę zgodnie z zasadami Civ5 i którego przeciwnik zgłosił wynik pojedynku na forum.
7.2. Gracz może również wygrać mecz jeśli posiadał dużą przewagę w pojedynku który został przerwany przez zakończenie rundy. Aby ogłosić wygraną gracza muszą być spełnione wszystkie następujące warunki:
a) Gracz zgłosi na forum wniosek o przyznanie zwycięstwa oraz zamieści obraz demografii i widok mapy z ostatniej rozegranej tury.
b) W pojedynku musi być rozegranych przynajmniej 75 tur,
c) Liczba punktów posiadanych przez gracza jest > 1.6 * liczba punktów przeciwnika.

7.3. Gracz może również wygrać mecz walkowerem jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki:
a) Gracz zaproponował na forum więcej niż trzy poprawne terminy rozegrania pojedynku,
b) Przeciwnik gracza zaproponował na forum mniej niż trzy poprawne terminy rozegrania pojedynku,
c) Przeciwnik gracza odrzucił wszystkie zaproponowane terminy i gra się nie rozpoczeła,
d) Przed zakończeniem rundy gracz zgłosił na forum wniosek o przyznanie walkowera.
e) Nie ma uzasadnionego sprzeciwu przeciwnika na wniosek o wygraną walkowerem.


8. Remisy
8.1. Remis zostanie ogłoszony w pojedynku który został przerwany przez zakończenie rundy. Aby ogłosić remis muszą być spełnione wszystkie następujące warunki:
a) Gracz zgłosi na forum wniosek o przyznanie remisu oraz zamieści obraz demografii i widok mapy z ostatniej rozegranej tury,
b) Nie będzie uzasadnionego sprzeciwy przeciwnika,
c) W pojedynku musi być rozegranych przynajmniej 75 tur,
d) Gracz nie uzyskał dużej przewagi czyli liczba punktów posiadanych przez gracza jest <= 1.6 * liczba punktów przeciwnika.


9. Gry nierozegrane

9.1. Jeśli gra nie spełnia warunków dla przyznania remisu oraz zwycięstwo nie zostało rozstrzygnięte, grę uznaje się za nierozegraną.

10. Punktacja
10.1. Za zwycięstwo: +3 punkty.
10.2. Za każdą grę zgłoszoną przed zakończeniem pierwszej połowy rundy: +1 punkt bonusowy dla wygranego i +1 punkt bonusowy dla przegranego.
10.3. Za przyznany remis: +1 punkt.
10.4. Za wygraną walkowerem (nie sumuje się z punktem 9.1): +2 punkty.
10.5. Za grę przegraną walkowerem: -1 punkt karny.
10.6. Za brak rozegranej gry na koniec rundy: -1 punkt karny za każdą brakującą grę dla obu graczy zaplanowanego pojedynku.
10.7. Restart pojedynku spowodowany ustawieniami gry niezgodnymi z ustaleniami: -1 punkt karny dla winnego gracza (punkt naliczany na wniosek przeciwnika zgodnie z zasadami rozstrzygania sporów).

11. Rozstrzyganie sporów
11.1. Sytuacje sporne są rozstrzygane przez administratora ligi tak aby zachować ciągłość ligi i jej atrakcyjność dla graczy.
11.2. W sytuacji spornej gracz walczący o swoje prawa musi najpierw opisać na forum sytuację sporną i przedstawić dowody popierające swoje stanowisko.
11.3. Samo słowo gracza nie jest uznawane za wystarczający dowód w sporze.
11.4. Wnioski bez przedstawionych dowodów nie będą rozstrzygane.
11.5. W przypadku braku wniosku popartego dowodami wszystkie kwestie sporne przedawniają się w ciągu 1 tygodnia od ich powstania.

12. Nagrody
12.1 Za pierwsze 3 miejsca w Ekstraklasie przyznawane są nagrody.
Last edited by Nefliqus on 2011-04-30, 17:19; edited 4 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
giggs Helped: 2 times
Age: 42
Joined: 13 Sep 2010
Posts: 2815
Piwa: 43/39
Location: Hel
podpułkownik  Brązowy zlotowicz - 1 zlot  Brązowy sponsor KAC  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni 
Posted: 2011-04-29, 23:45   

Kto w końcu prowadzi tą ligę?
_________________
Generator szybkich postów nt. Civ5
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Cholernik xfire: Cholernik
Helped: 14 times
Age: 36
Joined: 11 Oct 2010
Posts: 2588
Piwa: 59/34
podpułkownik  Brązowy zlotowicz - 1 zlot  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Miś 2  I miejsce w Pucharze KAC - w turnieju drużynowym Civ 5  Wygrany jeden GOTM 
Posted: 2011-04-29, 23:47   

Co się udzielasz? Byś najpierw się zapisał :P
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
giggs Helped: 2 times
Age: 42
Joined: 13 Sep 2010
Posts: 2815
Piwa: 43/39
Location: Hel
podpułkownik  Brązowy zlotowicz - 1 zlot  Brązowy sponsor KAC  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni 
Posted: 2011-04-29, 23:49   

Wpierw chcę wiedzieć czy warto, narazie to nie wygląda atrakcyjnie.
_________________
Generator szybkich postów nt. Civ5
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Cholernik xfire: Cholernik
Helped: 14 times
Age: 36
Joined: 11 Oct 2010
Posts: 2588
Piwa: 59/34
podpułkownik  Brązowy zlotowicz - 1 zlot  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Miś 2  I miejsce w Pucharze KAC - w turnieju drużynowym Civ 5  Wygrany jeden GOTM 
Posted: 2011-04-29, 23:51   

Polska liga atrakcyjna :szok: ? W dodatku S-KAC-owana, chyba życia próbujesz wycisnąć za dużo :hyhy:
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Nefliqus Helped: 5 times
Joined: 16 Sep 2010
Posts: 2939
Piwa: 51/67
Location: Wawa/Wroc
podpułkownik  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Pucharze KAC - I Puchar Kac Civ5 
Reprimends:
 3/3/6
Posted: 2011-04-30, 00:12   

Richards jest adminem... więc to on będzie ostatecznie decydował

@GIGS krytykować jest najłatwiej ale pomóc lub przynajmniej napisać coś kreatywnego to juz sie nie da
Last edited by Nefliqus on 2011-04-30, 00:16; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
giggs Helped: 2 times
Age: 42
Joined: 13 Sep 2010
Posts: 2815
Piwa: 43/39
Location: Hel
podpułkownik  Brązowy zlotowicz - 1 zlot  Brązowy sponsor KAC  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni 
Posted: 2011-04-30, 00:47   

Tak zdecydowanie najłatwiej.
_________________
Generator szybkich postów nt. Civ5
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Cholernik xfire: Cholernik
Helped: 14 times
Age: 36
Joined: 11 Oct 2010
Posts: 2588
Piwa: 59/34
podpułkownik  Brązowy zlotowicz - 1 zlot  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Miś 2  I miejsce w Pucharze KAC - w turnieju drużynowym Civ 5  Wygrany jeden GOTM 
Posted: 2011-04-30, 11:15   

Taka uwaga Nef, jeżeli pozmieniałeś jakieś ptk w regulaminie, poodkładałeś swoje, coś tam pousuwałeś, to mogłeś to pozaznaczać jakimś kolorem, pogrubić lub coś innego, nie każdy ma 2 monitory koło siebie, aby studiować czym się oba regulacje różnią :P

Z twojego regulaminu podobają mi się ptk. 4.4 oraz 4.5, ciekawiej by się grało, a i można by wykorzystać cechy Niemców, czy Siamu.

3.4-7 jest dziwnym rozwiązaniem, bardziej byłbym za draftem (każdy ma 1 państwo na stałe),

3.8-9 nacje DLC nie do końca są zbalansowane np. Hiszpania, wiem że fajnie się nimi gra, ale powinny zostać wycofane z rozgrywek.

5.5, jest niedopowiedziany, bo z tej treści można wnioskować że mogę się ruszyć w fazie przeciwnika, a potem kłamać, że nic takiego nie nastąpiło.

5.8 można dodać do oficjalnego regulaminu

6.8 jest dyskusyjny, co z Demo ma wpływać na to który gracz wygrał, a może chodzi Ci o pkt na koniec zliczane?

To tyle z pobieżnej analizy obu spisów.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Nefliqus Helped: 5 times
Joined: 16 Sep 2010
Posts: 2939
Piwa: 51/67
Location: Wawa/Wroc
podpułkownik  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Pucharze KAC - I Puchar Kac Civ5 
Reprimends:
 3/3/6
Posted: 2011-04-30, 12:26   

Cholernik wrote:


3.4-7 jest dziwnym rozwiązaniem, bardziej byłbym za draftem (każdy ma 1 państwo na stałe),


Jedna nacja przez cały turniej może się szybko znudzić. Mi najbardziej podoba się pomysł na draft Nacji Domowej połączony z zasada max jedna gra daną nacja dla meczy wyjazdowych. Bałem się że takie rozwiązanie będzie za bardzo rewolucyjne. Ale twoje poparcie zainspirowało mnie żeby coś takiego zaproponować. Jak tylko będę miał chwilkę to wpiszę to do propozycji regulaminu alternatywnego

Cholernik wrote:

3.8-9 nacje DLC nie do końca są zbalansowane np. Hiszpania, wiem że fajnie się nimi gra, ale powinny zostać wycofane z rozgrywek.


Dodatkowe nację urozmaicają grę, dwaj gracze muszą mieć do nich dostęp wieć takich pojedynkó będzie mało a nie chciałem żeby gracze z dlc byli jakoś ograniczani. Mi się wydaje że tylko Hiszpania jest przegięta na ale jeśli nie ma Eldorado (a na NOVALU nie ma) to chyba powinna zostać. Gra i tak jest skromna więc nie chciałem jej ograniczać dodatkowo.

Cholernik wrote:

5.5, jest niedopowiedziany, bo z tej treści można wnioskować że mogę się ruszyć w fazie przeciwnika, a potem kłamać, że nic takiego nie nastąpiło.


Masz racię, trzeba to doprecyzować.

Cholernik wrote:

5.8 można dodać do oficjalnego regulaminu


Cholernik wrote:

6.8 jest dyskusyjny, co z Demo ma wpływać na to który gracz wygrał, a może chodzi Ci o pkt na koniec zliczane?Tak chodziło mi o punkty i to jest zresztą napisane. Jak się wysyła demo to punkty też są widoczne. jakoś trzeba było to określić więc dałem demo. Nie ma to większego znaczenia czy zostanie demo czy widok stolicy. Liczą się punkty i przesłany obraz żeby udowodnić ze się rozegrało grę
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Cholernik xfire: Cholernik
Helped: 14 times
Age: 36
Joined: 11 Oct 2010
Posts: 2588
Piwa: 59/34
podpułkownik  Brązowy zlotowicz - 1 zlot  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Miś 2  I miejsce w Pucharze KAC - w turnieju drużynowym Civ 5  Wygrany jeden GOTM 
Posted: 2011-04-30, 12:33   

Hiszpania ma cechę, która daje (piszę z pamięci) 500gp za cud jak odkryjesz go jako 1, 250 jak później. Standardowo na mapie występują 2-4 cudy, co może oznaczać 1k-2k golda, za taką sumkę to ja mogę rush spearami zrobić :] A przeciwnik może 1-2 warriory będzie posiadał :oczami: Dlatego piszę o niezbalansowaniu tej nacji
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Nefliqus Helped: 5 times
Joined: 16 Sep 2010
Posts: 2939
Piwa: 51/67
Location: Wawa/Wroc
podpułkownik  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Pucharze KAC - I Puchar Kac Civ5 
Reprimends:
 3/3/6
Posted: 2011-04-30, 12:58   

Zrobiłem modyfikacje zgodne z sugestiami Cholernika, zaznaczone na zielono.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Cholernik xfire: Cholernik
Helped: 14 times
Age: 36
Joined: 11 Oct 2010
Posts: 2588
Piwa: 59/34
podpułkownik  Brązowy zlotowicz - 1 zlot  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Miś 2  I miejsce w Pucharze KAC - w turnieju drużynowym Civ 5  Wygrany jeden GOTM 
Posted: 2011-04-30, 13:04   

Od razu piękniej jest, czyż nie :hyhy:
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Richards xfire: richards74
Helped: 13 times
Age: 45
Joined: 04 May 2006
Posts: 3847
Piwa: 3/2
Location: Słubice
pułkownik  Srebrny order za specjalne zasługi - Liga, FFA, Dyplo Anonim, Mega Zlot  Srebrny zlotowicz - 3 zloty  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Pucharze KAC - II Puchar Kac Civ5  II miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  III miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon 
Posted: 2011-04-30, 15:15   

Nefliqus, cały regulamin co tutaj podałeś jest zawarty u mnie w jednym podpunkcie :) :
"6.2. W przypadku gdy gracze nie mogą dojść do porozumienia w wyborze mapy lub danej opcji wybierają ustawienie domyślne"

Czyli możesz grać na jakichkolwiek ustawieniach jeżeli przeciwnik się na nie zgadza. Jedyne ograniczenie to wybór nacji.

Miałem nadzieje, że dzięki tej ankiecie ktoś wreszcie na KAC regulamin przed rozpoczęciem rozgrywek przeczyta :bejsbol: Na ok 20 zgłoszonych zainteresowanie regulaminem potwierdziły oddaniem głosu 3 osoby: ja, Nefliqus i... Cholernik? :)

a reszta? nie czytamy? to w następnym regulaminie dopisze mały punkcik: "Każdy zgłaszający zobowiązany jest do wysłania 10 skrzynek piwa organizatorowi" :oczami: :)
_________________

www.civilizowani.pl
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
MacDante Age: 42
Joined: 06 Jan 2006
Posts: 320
Piwa: 3/2
Location: Warszawa
starszy szeregowy  Brązowy zlotowicz - 2 zloty 
Posted: 2011-04-30, 15:20   

Odnośnie tego
Quote:
3.3. Daną nacją można rozegrać tylko jeden mecz w sezonie (wyjątkiem jest Nacja Domowa).

w nowym regulaminie nie ma zapisu o nacji domowej, czy to oznacza ze nawet na walsnym boisku musze za kazdym razem brac nacje inna ?

i plis podwyzszcie poziom trudnosci !!!!
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Nefliqus Helped: 5 times
Joined: 16 Sep 2010
Posts: 2939
Piwa: 51/67
Location: Wawa/Wroc
podpułkownik  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Pucharze KAC - I Puchar Kac Civ5 
Reprimends:
 3/3/6
Posted: 2011-04-30, 16:26   

MacDante wrote:
Odnośnie tego
Quote:
3.3. Daną nacją można rozegrać tylko jeden mecz w sezonie (wyjątkiem jest Nacja Domowa).

w nowym regulaminie nie ma zapisu o nacji domowej, czy to oznacza ze nawet na walsnym boisku musze za kazdym razem brac nacje inna ?

i plis podwyzszcie poziom trudnosci !!!!


@richads
No tak nie jest do końca jak piszesz. Po pierwsze wyciąłeś nacje domowe, po drugie zmieniłeś zasady wyboru ustawień mapy na mniej precyzyjne. Ja wiem że ten alternatywny regulamin jest długi i prawie nikt go nie przeczyta w całości ale za to rozwiązuje większość niejasnych sytuacji i to zmniejsza ilość konfliktów i niedomówień -> większa radość z gry. Za bardzo go okroiłeś. Chyba lepiej jest dyskutować nad poszczególnymi punktami tak jak to zrobił CHolernik bo to jest podejście rozwiązujące problemy i przybliżające nas do celu jakim jest start ligi.

@MacDate
O wyższy poziom nie ma co walczyć w regulaminie bo ma znaczenie tylko przy grach z CS. Jak będziesz chciał to uzgodnisz sobie taki poziom przed pojedynkiem z swoim rywalem. Dla ligi ta zmian nic nie wniesie, musi zostać Prince jako kompromis. Jak chcesz mieć Domowe Nacje to zagłosuj odpowiednio w ankiecie
Last edited by Nefliqus on 2011-04-30, 16:31; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Display posts from previous:   
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Zmiany w regulaminie Dyplo 7
cheos Dyplo 7 13 2012-07-31, 17:01
cheos
No new posts Sticky: Liga KAC Sezon 1
LDeska Galeria Chwały 0 2009-02-23, 13:51
LDeska
No new posts Sticky: Liga Klanów
LDeska Galeria Chwały 0 2009-02-23, 15:31
LDeska
No new posts Sticky: Liga KAC Sezon 3
LDeska Galeria Chwały 0 2009-02-23, 13:52
LDeska
No new posts Sticky: Liga KAC Sezon 2
LDeska Galeria Chwały 0 2009-02-23, 13:52
LDeska

Czas generowania strony : 0.76 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group