www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jeste nowy? Kliknij tutaj!    Zgo gr Civ6     Zgos gr Civ5    Zgo gr Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMWISZ SI NA GR    Na ircu jest users osb. Zaaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Moved by: LDeska
2010-09-23, 23:45
Zaharien vs HeronPl
Author Message
Zaharien 


xfire: zaharien
Helped: 2 times
Age: 39
Joined: 03 Jan 2006
Posts: 1202
Location: Warszawa
kapitan  Srebrny zlotowicz - 3 zloty  Brzowy civmaniak – najwicej rozegranych gier  Obibok – nie gra od 90 dni  Przeycie w Dyplo - Dyplo4,5 
Posted: 2007-05-22, 19:18   Zaharien vs HeronPl

Heron chcia? gra? na mapce Leszka, ja zgodzi?em si? chc?c si? wreszcie nauczy? na tym gra?.
Zastanawia?em si?, co wybra?, chcia?em tradycyjnie Rzym, ale przysz?o mi do g?owy ze Dz?ingis Khan to dobry pomys?, poniewa? posiada on agresora no i przede wszystkim ma nastawienie imperialne. Jak zwykle obmy?li?em za?o?enia. Wymy?li?em sobie, ?e wynajd? szybko bronze working, zobacz? gdzie jest miedz, robotnikiem wytn? las i dzi?ki zdolno?ci? przyw?dcy osadnika b?d? mie? do?? szybko. Nowe miasto oczywi?cie postawie ko?o bronzu i si? nie dam!
Gra wystartowana, widz? pozycje wyj?ciow?… hmmm pomy?la?em, ?e najlepiej b?dzie zbudowa? stolice ko?o ryb, rzeki i sporej ilo?ci g?r. By?em z siebie nawet dumny…
W za?o?eniach moich by?o ze najpierw wynajduj? bronze working, tak te? poczyni? chcia?em, ale okaza?o si? ?e musze mie? jeszcze mining. Pierwsze przeciwno?ci by?y za mn?, gdy omal nie spad?em z krzes?a, kiedy to moi naukowcy sko?czyli prace nad bronze working… Wiedzia?em, ?e gram ju? z szaka a tu br?z pojawia si? w polu przyleg?ym do miejsca gdzie wystartowa? m?j osadnik… Koszmar!
Nie trzeba by?o d?ugo czeka? a? pojawia si? pierwsze Impy. Oczywi?cie mia?em ju? paru ?ucznik?w a osadnik ju? si? budowa?, lecz wszystko z byt p??no…
W ko?cu przedar?em si? przez na razie ma?e si?y imp?w i postawi?em miasto na miedzi i od razu budowa?em tam topornika.
Wrogich armii w moich granicach przybywa?o, robotnicy nie mieli jak pracowa?, a m?j rywal si? rozwija?. Zobaczy?em, ?e postawi? ju? trzecie miasto, a za chwil? dosta?em informacje o tym ze uko?czy? on wyrocznie.
Nast?pn? przeciwno?ci? by?o to, i? wynalezienie Sailing nie umo?liwi?o mi w stolicy budowy topornik?w, zdziwi?em si? bardzo, poniewa? rzeka prowadzi?a od mojego miasta stoj?cego na br?zie do morza…
Nieby?o wiec za ciekawie, miasto, kt?re nie ma kopalni woko?o, ma jeden punkt populacji nie produkuje za dobrze, zawsze musia?em czeka? z15 tur, aby m?c ?ci?? populacje. Jednak?e ilo?? oddzia??w topornik?w ros?a, mo?e powoli, ale ros?a. Tak, wi?c w ko?cu wyci??em wszystkich impi (miedzy innymi dzi?ki przyn?cie w postaci robotnika).
W tym momencie zerkn??em w demografie, a tam koszmar… populacji trzy razy mniej, z?ota dwa razy w punktach og?lnych prawie trzy razy mnie m?j rywal przebija?.
Nie od dzi? mi wiadomo, i? Impy poruszaj? si? dwa pola ignoruj?c kary za teren (no wiem to od gry z Leszkiem), a wi?c abym m?g? chroni? swoje ulepszenia ustawi?em z obu stron m?r topornik?w, w kt?rym to oni stali od siebie oddaleni o jedno pole; gwarantuje, nic nie przesz?o :D (Kuniiii stwierdzono brak).
Poci?em si?, robotnicy pracowali, ros?em. Zbudowa?em nastepne miasto uda?o mi si? z?apa? jak?? religie ( buddyzm i hinduizm zosta? mi wydarty dos?ownie z r?k), w populacji nie by?o ju? takiej masakry w GNP pierwszy.
Po kt?rym? razie, a dotychczas si? p?awi?em swoim pierwszym miejscem w GNP wyprzedzaj?c rywala o dziesi?? punkt?w, spojrza?em w demografie a tu wr?g ma -2 w GNP, ekchem…
Heron robi? impami, co tur? zwiad, tak, wi?c dostawia?em topornik?w, ale ukradkiem zbudowa?em ca?kiem poka?n? ilo?? pikinier?w, by?em przekonany ze on ma katapy i przede wszystkim s?onie ( ja to mog?em mie?, ale wybra?em monarchie i pracowa?em nad kalendarzem, p??niej jednak uzna?em ze konstrukcje warto mie?). Jego przewaga w armii nik?a wraz z up?ywaj?cym czasem.
Armia s?oni i katapult no i po raz pierwszy z topornikami wdar?a si? z obu stron w moje tereny, jego armie p??nocn? rozbi?em w drobny mak w jedna tur?, s?onie nie da?y rady pikinierom i armii topornik?w.
Niestety, poniewa? mia?em wszystko nastawione na to, aby mi si? okna nie pojawia?y, moja trirema sta?a tam gdzie sta?a od paru ju? tur ( by?a na zwiadzie), wi?c pod stolic? m?j rywal dokona? desantu, wreszcie zniszczy?em te jego dwa oddzia?y, ale ponosz?c dotkliwe straty (wymiana 6 za 2).
Natomiast na po?udniu sytuacja nie by?a taka dobra, przeciwnik z ?atwo?ci? przedar? si? przez moj? pierwsz? linie oporu, aby w ko?cu podej?? do jednego z moich najlepszych miast.
Obro?cy mieli odczynienia z napastnikami dysponuj?cymi si?? jak i ilo?ci? przewy?szaj?c? ich znacznie. S?oni ca?a gromada, 5 katapult i par? imp?w robi?o wra?enie. Si?a obro?c?w to oddzia? ?ucznik?w, topornik?w paru i z trzy oddzia?y pikinier?w (w nast?pnej turze przys?a?em tam drugie tyle pik i z dwa topory.
Przeciwnik nie czeka?, od razu zaatakowa?. Broni?cy si? ?ucznik (do?? do?wiadczony) zniszczy? trzy katapulty, dwa s?onie poleg?y na pikach a impy gin??y od topor?w, straty by?y spore ale posi?ki dotar?y na czas.
Po zniszczeniu ca?ej armii herona, i up?ywie par?dziesi?ciu tur zgodzi?em si? na propozycje rywala, i gr? zako?czyli?my remisem.
Pozdrawiam.
_________________
LMAO
xoxoxoxox
Last edited by Zaharien on 2007-05-22, 19:24; edited 3 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Display posts from previous:   
Reply to topic
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
No new posts Sticky: Pakt "maxibaca - Zaharien" (maxibaca)
maxibaca, Zaharien
LDeska Pakty tajne i kroniki 1 2009-10-26, 23:53
LDeska
No new posts Fox - Zaharien
LDeska II Runda / Second Round 17 2008-05-21, 11:01
LDeska
No new posts 2009-09-12 Fox - Zaharien
Zaharien Zgaszanie gier do rankingu Civ4 0 2009-09-12, 16:57
Zaharien
No new posts 2007-11-08 Fox - Zaharien
Zaharien Zgaszanie gier do rankingu Civ4 2 2007-11-09, 16:10
Fox
No new posts D@mian - Zaharien
LDeska II Runda / Second Round 15 2008-05-30, 23:30
LDeska

Czas generowania strony : 0.29 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group