www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jesteś nowy? Kliknij tutaj!    Zgłoś grę Civ6     Zgłos grę Civ5    Zgłoś grę Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMÓWISZ SIĘ NA GRĘ    Na ircu jest users osób. Załaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Ogłoszenia
Author Message
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
  Posted: 2008-01-19, 16:16   Og?oszenia

Wszystkie zapisane osoby niech przysy?aj? przez PW na forum nacje kt?re wybrali do Petera. Je?eli komu? brakuje jakichkolwiek danych do podj?cia decyzji - niech pisze albo dzwoni do mnie - udziel? wszelkich danych na temat mapy (chocia? ona jeszcze nie powsta?a bo najpierw musimy zna? ilo?? graczy i jakie nacje wybrali).

Prosimy te? wszystkich graczy aby ju? kombinowali jak b?d? si? nazywa?y ich pa?stwa - nale?y to ustawi? przy pierwszym wej?ciu do gry.

Uruchomienie gry nast?pi z dwudniowym uprzedzeniem, na razie do jutra (niedzieli) zbieramy jeszcze zapisy.

Co do technicznego sposobu tworzenia mapy to b?dzie ona zrobiona najpierw przez mnie, potem z Peterem przeprowadzimy losowanie rozmieszczenia nacji (przypisz? numerki do miejsc a Peter wylosuje kolejno??) i potem powstawiam dopiero jednostki graczy w tych miejscach, zapisz? gr? i uruchomi? Pit-Boss'a. W ten spos?b nie b?d? mia? wp?ywu na to kto gdzie zaczyna.

Uprzedzaj?c pytanie o to ?e b?d? widzia? map? przed startem - tak jak pisa?em ka?da pozycja startowa b?dzie identyczna (chodzi o zestaw podstawowy surowc?w opisany w zasadach), z takim samym rozstawieniem jednostek startowych nawet. Chcia?bym nie robi? tej mapy, ale po testach kt?re wykona?em wiem ?e to zadanie na ?adnych par? godzin pracy i nie da si? tego przekaza? osobie trzeciej z poza naszego grona (chyba ?e Ponti ale on tak samo jak te? bierze udzia? w Dyplo3).

Po zrobieniu test?w wychodzi na to ?e p?czek b?dzie do?? gruby, ?eby ka?dy mia? miejsce na te 6 miast. Dok?adne wymiary s? zale?ne od ilo?ci graczy, wi?c podam je po zamkni?ciu zapis?w (na razie dla 21 graczy wychodzi ?e p?czek b?dzie mia? 70 kratek ?rednicy a morze wewn?trzne 27 kratek ?rednicy, ale to si? zmieni).

Rozmiar mapy mo?e ulec zmianie aby utrzyma? t? zale?no?? ?e ka?dy gracz ma mie? miejsce na 6 miast. Dla mapy wielkiej (large) i 21 graczy wysz?o mi miejsca na 4 miasta tylko dla jednego gracza. Mo?na powi?kszy? tego p?czka troch? bez zwi?kszania rozmiaru mapy - jak si? da to tak zrobi?.

To jest w?tek og?oszeniowy - zamkni?ty, a dyskusja - prosz? jak zwykle w w?tku "Dyplo3 - dyskusja".
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-01-20, 22:47   

Uwaga, w Dyplo3 b?dzie dost?pny system pakt?w niejawnych. ?eby go uruchomi? potrzebuj? nazwy waszych pa?stw, wi?c prosz? (je?eli kto? tego jeszcze nie zrobi?) wys?a? do Petera nazw? pa?stwa jaka b?dzie w systemie pakt?w. Chodzi tu o nazw? waszego imperium pod kt?rym b?dzie ono znane w grze (np. Burgundia, ?r?dziemie, Bawaria itd. nie chodzi o nazw? nacji typu Zulusi).
Ta nazwa b?dzie wyst?powa?a w systemie pakt?w.

Odno?nie samego systemu pakt?w zamieszcz? jeszcze og?oszenie na ten temat - ko?cz? jeszcze ten system (z powod?w technicznych b?dzie to nowy system pakt?w a nie ten 'by sc0rp' z Dyplo1). Obs?uga b?dzie identyczna, wi?c nie przewiduj? skomplikowanej instrukcji obs?ugi :)
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-01-21, 15:09   

Dzisiaj zamykamy zapisy do Dyplo3. Mamy w tej chwili 25 graczy i czekam ju? tylko na odpowied? dw?ch os?b, jak j? otrzymam to zamkn? w?tek zapis?w i b?dziemy znali ko?cow? liczb? graczy.

Musz? przy okazji podzi?kowa? wszystkim graczom kt?rzy si? zapisali i obdarzyli nas zaufaniem, postaramy si? nie zawie?? i przeprowadzi? to Dyplo3 od strony organizacyjnej r?wnie udanie jak nam wyszed? Puchar KAC 3 :)

Plan dzia?ania:
1. dzisiaj zamykamy list? ch?tnych
2. jutro robi? map?
3. jak przyjdzie komputer do Dyplo3 (powinien by? dzisiaj), to Martin instaluje tam civk? i programik do zdalnego dost?pu dla mnie
4. stawiam TEST Dyplo3 - z map? losow?, po to aby ka?dy gracz m?g? si? oswoi? od strony technicznej, sprawdzi? w praktyce jak si? instaluje i w??cza moda Aniona, hamachi, jak pod??cza si? do gry i robi turk?. Test b?dzie dzia?a? 2-3 dni
5. umieszczamy og?oszenie o dok?adnym terminie startu Dyplo3
6. STARTUJEMY

Wszelkie pytania i sugestie - jak zwykle prosimy w w?tku - dyskusji :]

P.S. Wszyscy gracze proszeni s? o wys?anie do Petera PW z nazw? nacji jak? b?d? gra? (o ile tego jeszcze nie zrobili), chodzi o nazw? do systemu pakt?w, wi?c chodzi o t? "fabularn?" a nie t? "civkow?". Je?eli kto? nie poda to ja nazw? tymczasowo jego pa?stwo dodaj?c do jego pseudo ko?c?wk? "-landia". Potem mo?na to b?dzie zmieni? oczywi?cie, ale zaoszcz?d?cie mi pracy i prze?lijcie t? nazw? jeszcze dzisiaj :oczami:
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-01-21, 20:25   

Dosta?em informacj? od Martina ?e przyszed? komputer na Dyplo3 :cwaniak:
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Peter xfire: peterek
Helped: 12 times
Joined: 31 Dec 2005
Posts: 7538
Piwa: 45/13
generał dywizji  Brązowy order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 13 zlotów  Srebrny sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo1  I miejsce w Dyplo - Dyplo2  I miejsce w Dyplo - Dyplo8  II miejsce w Dyplo - Dyplo3  III miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - dyplo7  III miejsce w Pucharze KAC - I Puchar KAC  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - IV Puchar KAC  Złoty gracz w demokrację - GwD2-kapitan 
Posted: 2008-01-21, 22:08   

Poprzez PW prosze przyslac do mnie info jakimi nacjami i liderami z civki graja:
13. Martin
20. Rico
25. LBednar

Poprzez PW prosze przyslac do mnie info jak ma sie nazywac unikatowa nacja panstwa wymyslona do gry przez gracza:
4. Mareck
5. Ponti
6. Bobek
10. Bombel
12. Fox
13. Martin
14. Domel
16. Marba
17. Damroka
18. Anion
19. Morfik
20. Rico
23. siewi
24. Bodek
25. LBednar

Nowa nazwe lidera prosze nie wysylac - kazdy sam sobie juz w grze wpisze.
Wszytskich prosze o w miare sprawne nadsylanie info (najlepiej jutro, wtorek, do 18.00) - zwlaszcza te osoby ktore nie wybraly nacji.

Do tych co wyslali mi dane wysle dzis potwierdzenia, jesli jakeis dane nie beda sie zgadzaly prosze to zglosic.
Last edited by Peter on 2008-01-21, 22:12; edited 2 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Peter xfire: peterek
Helped: 12 times
Joined: 31 Dec 2005
Posts: 7538
Piwa: 45/13
generał dywizji  Brązowy order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 13 zlotów  Srebrny sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo1  I miejsce w Dyplo - Dyplo2  I miejsce w Dyplo - Dyplo8  II miejsce w Dyplo - Dyplo3  III miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - dyplo7  III miejsce w Pucharze KAC - I Puchar KAC  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - IV Puchar KAC  Złoty gracz w demokrację - GwD2-kapitan 
Posted: 2008-01-22, 20:34   

Nacje/Liderzy zostaly wybrane oto one:
Surykatk
Hatszepsut
Gilgamesh
Surykatk
Gilgamesh
Zara Yacob
Cyrusem
Shaka
Kublai Khana
Hatszepsut
Suleyman
Gilgamesh
Surykatk
Mao Zedong
Fryderyk 1
Perykles
Siedz?cego Bysia
Hammurabi
Aleksander
Hammurabi
Ramzes II
Katarzyna
Oktawiana Augusta
Qin Shi Huang
Stalin
Charlemange
Zara Yacob
Stalin
Gilgamesh
Perykles
Hammurabi
Stalin


*Pisownia w wiekszosci orginalna
Last edited by Peter on 2008-02-12, 19:24; edited 8 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-01-23, 23:27   

Komputer zosta? uruchomiony i dzia?a, widz? nawet ?e Martin zainstalowa? tam hamachi i doda? go do sieci. Jest tam te? podobno ju? civka i BtS. Mia?em zamiar teraz uruchomi? test, no ale Martin gdzie? przepad? a zapomnia? uruchomi? tam program do zdalnej kontroli... no i nie mog?. W takim razie jutro wieczorem uruchomimy dopiero test techniczny Dyplo3.
Jak go uruchomi? to dam wam zna? o wszystkich szczeg??ach technicznych.

Je?eli test si? powiedzie i gracze si? oswoj? z obs?ug? moda i hamachi to wtedy zostanie ju? tylko og?oszenie z dwu, trzy dniowym wyprzedzeniem ?e ruszamy i... ruszymy :)
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-01-26, 11:18   

Dzisiaj uruchomimy test techniczny Dyplo3. Dzia?a?by ju? teraz ale Martin zapomnia? o patchu 3.13 :zawstydzony: teraz si? ?ci?ga ten patch tam, jak wr?c? to uruchomimy ten test.
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-01-28, 10:54   

Ostatnie przygotowania rozpocz?te!

Plan na najbli?sze dni:
1. Dzisiaj zbieramy propozycje na ilo?? punkt?w startowych w zaawansowanym starcie
2. Jutro robi? ankiet? na ten temat
3. W pi?tek rano zamykam ankiet?
4. W sobot? 2 lutego rusza Dyplo3 - turka zerowa trwa do niedzieli 3 lutego wieczoru. Osoby kt?re nie zrobi? turki zerowej zostan? "obs?u?one" administracyjne

Ilo?? punkt?w zaawansowanego startu - b?dzie ankieta.

Poziom gry - b?dzie szlachcic = noble (a nie ksi??? = prince na kt?rym zwykle gramy). Pow?d: mo?liwe by by?o wykorzystywanie mechaniki - komputery maj? wszystko o 20% ta?sze na poziomie ksi???. Mo?na wychodzi? z gry przed sko?czeniem turki i odkrywa? techy o 20% taniej, mo?na wychodzi? z gry i zostawia? kas?, wtedy AI ulepszy nam o 20% taniej jednostki itd itp.

Wyb?r cywilizacji - rozumiemy ?e od ilo?ci punkt?w mo?e zale?e? na decyzja. Wi?c ka?dy ma prawo zmieni? wybran? nacj?. Warunkiem jest przes?anie PW do Petera z wybran? nacj? najp??niej do pi?tku, do ko?ca dnia.

UWAGA Osoby kt?re nie wykona?y jeszcze testu technicznego proszone s? o zrobienie go jak najszybciej!
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-01-29, 13:43   

Uwaga, trwa ostatnia ankieta - dotycz?ca ilo?ci punkt?w w zaawansowanym starcie: http://forum.civilization...p?p=44987#44987

Czas trwania: do pi?tku rano, wtedy opublikuj? wyniki i jeden dzie? - pi?tek b?dzie na ewentualne zmiany wybranej nacji. W sobot? rano uruchamiamy Dyplo3. Turka zerowa b?dzie trwa? do poniedzia?ku do ko?ca dnia, we wtorek rusza tura numer jeden! :)
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-02-11, 10:55   

Uaktualni?em zasady Dyplo3. Zmiany to: mod Aniona z dodatkowymi surowcami i uaktulnienie informacji dotycz?cych naszych prac nad mapk?.

Do ko?ca dnia czekamy na opinie w w?tku dyskusji, je?eli nie b?dzie sprzeciw?w to dzisiaj po pracy uruchomi? zerow? turk? Dyplo3 :) !
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-02-11, 19:51   

We wtorek 12-go lutego o 20:00 rusza Dyplo3! Czas na zmian? nacji jest do jutra do godziny 18:00 (spos?b zmiany: wys?a? PW do Petera z nacj? kt?r? chcemy gra?).

Technicznie b?dzie to wygl?da?o tak, ?e jutro otrzymam od Petera list? nacji (bez powi?zania z graczami). Wtedy wybior? skrypt mapy Dyplo3v8 (dzi?ki Beny i Anion :padam: ) i uruchomi? Pit-Bossa. Nie b?d? wi?c zna? kto gra jak? nacj? ani kto jest s?siadem kogo - bo gra wylosuje map? i pozycje startowe.

?yczymy wszystkim dobrej zabawy!
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-02-12, 21:51   

Dyplo 3 ruszy?o! Prosz? wchodzi? i robi? turki zerowe. Je?eli gra pyta o has?o, to znaczy ?e ta nacja jest ju? zaj?ta - niekt?rzy przyw?dcy si? powtarzaj?, wtedy trzeba wzi?? kolejnego z listy kt?ry jest taki jak nasz wybrany. Potem w grze mo?na w menu wybra? informacje o cywilizacji i wpisa? tam w?asn?, wymy?lon? nazw? cywilizacji.

Powodzenia dla wszystkich!
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-02-13, 10:57   

Jak wiecie uruchomienie Dyplo3 spowodowa?o troch? problem?w: dw?ch graczy mia?o zwisy i komputer wyda? za nich punkty, inny gracz wszed? na dwie r??ne nacje (!!!). Z tego powodu musimy zrestartowa? to Dyplo3.

?eby unikn?? problem?w ?e kto? mia? z?e tereny a teraz ma dobre albo na odwr?t ustalili?my z Peterem, ?e:
1. Restart b?dzie wykonany na tej samej mapie (nie b?dzie ponownie generowana)
2. Restart zostanie wykonany dzisiaj (?roda 13.02.208) wieczorem
3. Wchodzenie do dyplo aby zrobi? turk? zerow? b?dzie si? odbywa?o pojedynczo! Zgod? na wej?cie b?dzie przekazywa? Domel
4. Przed restartem zapisz? sobie kto wchodzi? na kt?r? nacj? - gracze musz? wchodzi? na swoje nacje, nie wolno wybiera? innych (np. Gilgamesz?w jest kilka). Je?eli kto? nie pami?ta kt?rego wybra? to niech zapyta Domela przez xfire albo PW. Wnuczu? musi wej?? na tego Stalina na kt?rego wchodzi? jako pierwszego. Je?eli Wnuczu? wejdzie ponownie na dwie nacje to zostanie zdyskwalifikowany (niestety to ma cechy dzia?ania umy?lnego).
5. Je?eli b?dzie konieczny dodatkowy restart, zawsze u?yjemy tej samej mapy - to w celu unikni?cia specjalnego tworzenia problem?w celem uzyskania lepszych teren?w (oczywi?cie to tylko zabezpieczenie bo nikogo o to nie podejrzewamy :) ).
6. Wchodzimy do Dyplo3 z ustawionym swoim pseudo z forum (?adne tam "Komputer domowy" itp) - ?eby zaoszcz?dzi? nam pracy z rozszyfrowaniem kto wchodzi? na jak? nacj? po adresach IP itp.
7. Po wej?ciu do gry zmieniajcie nazw? cywilizacji! To umo?liwi innym graczom ?atwe sprawdzenie kt?re civki s? ju? zaj?te.
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-02-13, 11:25   

Og?oszenie od Domela:

Domel wrote:
Teraz uwagi ode mnie, jako koordynator startu b?d? mia? dost?p do pitbosa i ka?de wej?cie na pa?? (czyt. bez zezwolenia) b?dzie banowane w pitbosie. Taki ban mo?e mie? 2 skutki:
1) nic si? nie stanie je?li ban nast?pi przed wybraniem nacji;
2) komp sam wyda pkt. startowe, je?li nacja zostanie wybrana a gracz nie zd??y sam wyda? punkt?w.
Wi?c radze si? zastanowi? przed takim posuni?ciem bo nie wiem czy b?dziemy robi? w takim wypadku kolejny restart.

Prosz? osoby kt?re b?d? chcia?y robi? dzi? turk? zerow? aby by?y dzi? na xfire.

Przewidywany start dyplo dzi? po 19.
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Display posts from previous:   
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: OGŁOSZENIA
domel Dyplo #5 46 2010-08-27, 12:53
LDeska
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Ogłoszenia
LDeska Dyplo #4,5 Wakacyjne 19 2009-10-29, 08:30
Peter
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Ogłoszenia
domel Dyplo "Mały Miś" 10 2011-09-21, 14:43
domel
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Ogłoszenia
LDeska I Turniej Civ5 6 2010-10-21, 13:23
LDeska
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Ogłoszenia admina
ScoobyDoo Dyplo 8 64 2013-10-09, 23:53
Bodek

Czas generowania strony : 0.49 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group