www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jeste nowy? Kliknij tutaj!    Zgo gr Civ6     Zgos gr Civ5    Zgo gr Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMWISZ SI NA GR    Na ircu jest users osb. Zaaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Kronika gry
Author Message
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 43
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszaek  Zoty order za specjalne zasugi  Zoty zlotowicz - 11 zlotw  Brzowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwicej rozegranych gier  Pomocna do – pomg minimum 10 razy  Obibok – nie gra od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeycie w Dyplo - Dyplo1  Przeycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-12-05, 15:31   Kronika gry

No to zaczynamy nasz? przygod? :)

Ekran startowy wygl?da tak - nacje:Opcje:

I nasza pozycja startowa (ruszy?em si? wojem ?eby ods?oni? co nieco):Zdecydowa?em si? postawi? stolic? w miejscu startowym - wida? du?o ?are?ka - dwa morskie i kr?wki na r?wninie, 3 g?rki i du?o las?w do wycinania. Chatka odkryta poprzez postawienie miasta da?a nam kas?. Pierwsz? zagwostk? jest jak? technologi? odkrywa?. Mo?emy albo szybko zgarn?? religi? albo najpierw odkry? techy rozwojowe. Poniewa? naszym celem jest Monoteizm i Teologia, to nie musimy si? ?ciga? po Medytacj? czy Politeizm. Z drugiej strony ?eby cokolwiek m?c robi? robotnikiem to potrzebujemy:
- Hodowl? Zwierz?t ?eby obrobi? kr?wki - ?eby to odkry? koniecznie potrzebujemy ?owiectwa albo Rolnictwa. Farm nie mamy na czym stawia? wi?c ?owiectwo samo si? narzuca (bo mo?emy potem bobry obrobi?)
- Obr?bk? Br?zu - ?eby m?c wycina? lasy ale tu te? dwa techy s? potrzebne
- Rybo??stwo - ?eby zrobi? kuter, ale wtedy mamy problem sk?d produkcja na zrobienie kutra?
Maj?c tak? alternatyw? zdecydowa?em si? na Hodowl? przez ?owiectwo. Powodem jest to ?e obrobienie kr?wek da nam a? 6 kromko-m?otk?w z pola a zrobiony robotnikpozwoli p??niejsz? na wycink? las?w i nie b?dzie si? nudzi? czekaj?c na Obr?bk? Br?zu bo mo?e robi? drogi, obrobi? te? bobry. Czyli ?cie?ka wygl?da tak: Hodowla -> Rybo??stwo -> Br?z i po Monoteizm. W mie?cie najlepiej zrobi? od razu robotnika, ale po pierwsze nudzi?by si? chwil? a po drugie gramy z barbarzy?cami wi?c zrobimy wojownika i zwiadowc? a potem robotnika.Spotka?em now? chatk? - omin? j? i wejd? tam zwiadowc? p??niej.No i podlaz?em pod nied?wiedzia :) oby nie schapa? woja bo na otwartym stoi...TADA!!! Uda?o si?, poleg? brzydki grizzly:Wilk w lesie to ju? nic takiego dla nas.Druga chatka dla zwiadowcy:Kto? odkry? Buddyzm:I spotkali?my Fredzia - na razie pok?j...Echhh tylko mapa :( w dodatku nic nam nie da?a bo ju? nasz woj to mia? odkryte. Woj napotka? granice:Okaza?o si? ?e to Ludwi?:Po Hodowli idziemy po Obr?bk? Br?zu. Niestety chatk? nam Fredzio musia? zapyli?:i znowu niebezpiecznie bo wilki si? pa??taj?:Ledwo co ale si? uda?o wybroni? naszemu zwiadowcy:Niestety mimo ?e wygl?da?o ?e jest spokojnie to jaka? pantera - jedyny zwierzak kt?ry porusza si? po dwa pola - wzi??a i ze?ar?a nam zwiadowc? w lesie. Sta? tam bo si? leczy?... w tej samej turze kto? odkry? Politeizm. Musimy i?? po Monoteizm jak najszybciej, bez ?adnego ?ucznictwa czy Pisma ale jednocze?nie musimy kontrolowa? sytuacj? militarn? ?eby nam nie zjechali pa?stwa...Hunduizm odkry? Ludwik - nasz s?siad.W stolicy po zrobieniu robotnika przestawiam produkcj? na Stonehenge. Nie mam zamiaro go budowa?, chc? tylko ?eby miasto ros?o, nie potrzebujemy wi?cej jednostek wojskowych ani koszar?w. A dodatkowo jak kto? wybuduje to Stonehenge to dostaniemy odszkodowanie czyli zamienimy sobie m?oteczki na kas?. No chyba?e si? uda zbudowa? ;) to wtedy te? super bo najlepszym sposobem odkrycia Teologii jest Prorok. R?wnie? punkty do proroka bardzo si? nam przydadz? bo przypominam ?e musimy zbudowa? ?wi?tyni? Salomona i Bazylik? Narodzenia Pa?skiego - chocia?by ?eby szybko rozprzestrzenia? nasz? wiar?.

Acha, skoro stracili?my zwiadowc? to zrobi? jednego bo wa?ne bardzo jest ?eby?my nawi?zali kontakty ze wszystkimi cywilizacjami.No i tak oto bardzo szybko up?yn??o 30 tur... sytuacja ko?cowa:Moje rady na przysz?o??: doko?czy? br?z, potem ?eglarstwo, wyci?? kuter albo dwa i prowadzi? jak najszybsz? ekspansj?! Osadnik?w ochrania? wojownikami (barbarzy?cy si? pojawi? nied?ugo). Je?eli b?dzie mied? niedaleko to j? pod??czy? drugim albo trzecim miastem. W techach Rybo??stwo a potem prosto po Monoteizm, potem pewnie po pismo. Jak b?d? nadwy?ki m?otk?w (ale to po trzecim albo nawet czwartym mie?cie) to mo?na postawi? jaki cudak do prorok?w - najlepiej Wyroczni? bo wtedy powinien ju? by? pod??czony marmur. Z Wyroczni mo?na by wzi?? Teologi?... To tyle, powodzenia!

Proponuj? tak jak w oryginalnej RB-31 tak? ilo?? tur: 30, 20, 20, 15, i potem ju? ka?dy po 10 tur. Zapis wys?a?em mailem do Kasztelana.
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
KasztelanMirmil xfire: kasztelanmirmil
Age: 42
Joined: 20 Nov 2007
Posts: 930
Piwa: 9/4
Location: Sulejwek
starszy plutonowy  Obibok – nie gra od 90 dni  Pluszowy mi - rozegra mniej ni 10 gier  II miejsce w Dyplo - Dyplo Mi 2 
Posted: 2008-12-06, 23:43   

Na pocz?tek kontynuuj? eksploracj? i doka?czam br?z.
Na po?udnie od nas spotykam ?o?daka Julka i granice Niemc?w.

Zagospodarowuje futerka i pod??czam je do stolicy.
Na zachodzie z chatki wyskakuje nam mapa z p?o?eniem Moskwy.


A br?z mamy pod samym nosem :) ?al nie pod??czy ;)


G?odno u nas wi?c id? po Kutry.
Na po?udnie od Rosjan Spotykam Egipcjan.
Pierwszy kuter idzie w morze.

Poniewa? nasze g??wne cele w grze to za?o?enie Judaizmu i Chrze?cija?stwa, a potem nawr?cenie wszystkich na chrze?cija?stwo, to nie ryzykuje dalej przegranej ju? na wst?pie i teraz lec? po Monoteizm.

Jednak stawiamy nasz kamienny kr?g, czyli mo?e pogramy prorokiem.


Na koniec jeszcze jedna chatka z odrobina kasy i wybija tura 50.

Sytuacja ca?o?ciowo prezentuje si? tak:


Wydaje si? ?e nadchodzi czas na budowanie osadnik?w i wyruszenie rozszerzenie Pa?stwa :-)
I z dr?eniem serca czekam czy kto? nam Judaizmu nie zakosi...

Civ4ScreenShot0112_800.JPG
Plik cignito 246 raz(y) 52.21 KB

Civ4ScreenShot0110_800.JPG
Plik cignito 247 raz(y) 144.18 KB

Civ4ScreenShot0104_800.JPG
Plik cignito 251 raz(y) 123.99 KB

Civ4ScreenShot0102_800.JPG
Plik cignito 246 raz(y) 79.33 KB

Civ4ScreenShot0100_800.JPG
Plik cignito 245 raz(y) 78.1 KB

Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 43
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszaek  Zoty order za specjalne zasugi  Zoty zlotowicz - 11 zlotw  Brzowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwicej rozegranych gier  Pomocna do – pomg minimum 10 razy  Obibok – nie gra od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeycie w Dyplo - Dyplo1  Przeycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-12-07, 11:58   

Stone b?dzie super zabytkiem - jeste?my filozoficzni, wi?c jak doszusujemy do Monoteizmu pierwsi to na 100% z proroka mo?emy wzi?? Teologi? i mie? pierwszy z cel?w gry wype?niony :ok: Martwi mnie tylko ?e mamy wci?? jedno miasto... Postarajmy si? postawi? minimum 2 a najlepiej 3 nowe miasta jak najszybciej! Tylko uwaga na barby...
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
merkan Age: 42
Joined: 21 Sep 2007
Posts: 410
starszy szeregowy 
Posted: 2008-12-07, 16:46   

A wi?c tak. Przeszed?em od razu na niewolnictwo. Zdaje si?, ?e jeste?my uduchowieni, wi?c nie mamy anarchii. G??wnym moim celem by?o postawienie dw?ch miast. No i oczywi?cie wy?cig do Judaizmu.

Do?? szybko ?wi?ty Augustyn poinformowa? nas, ?e jeste?my trzeci? si?? na ?wiecie:


Dobrze wiedzie?, ale na tym etapie nie jest to zbytnio u?yteczna informacja. Jeszcze si? przecie? nie zbroimy.

Mieli?my te? starcia ze zwierzakami: Nied?wied? i Lew. Oba zwyci?skie, bez ?adnych strat.


Napatoczy? si? te? zwiadowca Piotra od Ruskich. Chc?c nie chc?c mamy z nim kontakt.


Po ?cince lasu i ludzika (kt?ry momentalnie odr?s?) szybko postawi?em drugie miasto z przeznaczeniem produkcyjnym. Kilka ?adnych g?rek i mied? powinno da? niez?? produkcj?, a do tego kr?wki i pszenica, aby te g?rki by?o czym obsadzi?. No i kto? wybudowa? Wielki Mur.


NO I JEST! Wygrali?my wy?cig po JUDAIZM.


Jak mo?na by?o si? spodziewa? ?wi?te Miasto jest w Medinie. Od razu przeszed?em na Judaizm i Zorganizowan? Religi?. Na razie nic to nam nie da, bo w Medinie robi si? Robotnik, ale zawsze mo?e religia si? rozprzestrzeni? do stolicy.

Mo?na odetchn??. Zaj??em si? wynajdywaniem Rolnictwa, bo mamy pszenic? do obrobienia. A nawet dwie, gdy? postawi?em Damascus przy pszenicy i rybkach (na po?udnie od Mecci). Nast?pnie poszed?em w Garncarstwo - pa?stwo zaczyna nas kosztowa? i trzeba zacz?? stawia? chatki.
Ani si? nie obejrza?em i min??o 20 tur. Wi?c przekazuj? w?adz? nad pa?stwem nest?pnemu despocie :) .

Ma?e podsumowanie:

Tak wygl?da nasze pa?stwo.


Stolica robi kuter dla Damascusa. Medina ko?czy Robotnika - w sumie b?dziemy mie? trzech, jak Damascus zrobi swojego to powinno wystarczy? na sprawne obrobienie g?rek.

No i wygl?d ?wiata.


I jeszcze jedno. Mamy blisko pod granicami Luisa od Francuz?w, kt?ry przoduje w punktacji. Pewnie trzeba b?dzie si? nam zbroi? i go nieco przystopowa?. Moja propozycja: jeszcze jedno miasto i wtedy zbrojenia. Ale jak si? potocz? dalsze losy zale?e? b?dzie ju? nie ode mnie (p?ki co oczywi?cie - poczekam cierpliwie na moj? kolej :) ).

Powodzenia.

P.S. Tekst nie do kroniki - p??niej go usun?. Z rozp?du pu?ci?em przez TT. Ale w TT po mnie jest Leszek, wi?c dopisujcie si? panowie i trzeba da? sygna? Beny'emu, ?e posz?o nie tam gdzie trzeba.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
ponti xfire: marchwik
Helped: 9 times
Age: 39
Joined: 10 Apr 2006
Posts: 11211
Piwa: 60/68
Location: Gra Kalwaria
genera broni  Zoty order za specjalne zasugi - Za adminowanie, Tfurca Gotmuff  Zoty zlotowicz - 10 zlotw  Brzowy civmaniak – najwicej rozegranych gier  Piwosz – otrzyma minimum 25 piw  Obibok – nie gra od 90 dni  Przeycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeycie w Dyplo - Dyplo1  Przeycie w Dyplo - Dyplo3  Przeycie w Dyplo - Dyplo6  III miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  III miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  Zoty gracz w demokracj - GwD1-kapitan 
Posted: 2008-12-10, 22:03   

Odziedziczy?em po Merkanie solidne podstawy dobrego Panstwa sporo workow 3 miasta akurat zeby rozkrecic bajzel ,pierwsza moj? decyzje by?o p?j?cie w preisthood co przy szansie na wybudowanie oracla da nam szanse na zabranie teologii z darmowego techa ,na screenie w stolicy przerzucilem z baraku ktory nie jest potrzebny na razie na granary do scinki ludkow w razie wojny oraz wzrostu miasta w czasie pokoju ekslorowalem takze tereny oraz podlaczalem zaosby oczywiste jak pszenica i miedz

Mamy Priesthood ide wiec we writing ,mamy sepcjalny budynek biblioteke nazywa sie madrassa i pozwala wypalic dwoch naukowc?w lub dw?ch prorok?w,swoja droga super budynek.Niestety odnotowalem straty,stracilismy jednostke zwiadu klasy S.C.O.U.T.W nastepnej turce przyjalem open border od persaMamy writing.Po wynalezieniu priesthood i zrobienu granary w tej samej turce tne lasy pod sotlica na oracla przerzucilem takze na produkcje ,jak budowalem granary wybudowalem chatke przy rzece.Poszed?em w matematyke ale moon moze to zmienic.

przy budowie oracla nie podlaczylem marbla jest on w miejscu za gestymi lasami zanim by? tam dotar? i obrobil lepiej sciac 3 lasy na darmowa teologie i wypelnienie praktycznie celu gry.... :zalamany:
_________________
Nard wspaniay, tylko ludzie k***y - J.Pisudski
Zagldali do kufrw ,zagldali do waliz, nie zajrzeli do dupy - tam miaem socjalizm

-------------------------------------------
Tfurca Gotmuff
Last edited by ponti on 2008-12-10, 22:20; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
moonspell Age: 42
Joined: 09 Sep 2008
Posts: 239
starszy szeregowy 
Posted: 2008-12-11, 15:04   

ok zaczynamy - tura 82 gram wiec do 92.

na wstepie podpisuje clear borders z wszystkimi nacjami z jakimi mozna,jedynie francuz
jest niechetny (screen).po drugie przestawiam na no religion. nie podpisuje jednak clear borders z fracuzem,gdyz niebawem zmienimy religie na chrzescijastwo,a im szybciej podpiszemy te umowe tym szybciej mozna ja zerwac a na razie nam sie nie spieszy.

w medynie zmieniam produkcje z misjonarza judaistycznego na settlersa - bedzie w 9 tur.

teraz stolica,tutaj piekny prezent od Pontiego,wyrocznia w 4 tury:) mozna jednak juz zmienic produkcje zmieniajac z lasku na futrzaki,co znaczaco zwieksza nam kase a co za tym idzie nauke.

przed:po:
z nauka zas mamy dylemat...dobra jest zarowno matematyka (+10 mlotkow do scinki lasow) jak i alfabet (wymiana techow z kompami,co nie tylko daje techy ale i polepszenie relacji) . decyduje sie na alfabet,ale matematyka tez nie byla by zlym wyborem na tym poziomie trudnosci.

w drugiej turze nic godnego uwagi-komus narodzil sie wielki szpieg.

w trzeciej zas francuz sam prosi o clear borders,a jeszcze niedawno nie chcial o tym slyszec-no religion czyni cuda :) i jest to klasyczny przypadek w ktorym pies Pankracy zaspiewalby "wy nie wiecie a ja wiem,jak rozmawiac trzeba z psem" ;)mozna tez zatrzymac glod w stolicy wiec przestawiam produkcje.w czwartej turze robi sie oracle,bierzemy z niej teologie i tym sposobem kolejny cel jest bliski spelnienia. w damaszku pojawia sie swiete miasto chrzescijanstwa. pojawil sie tez barbarzynca na wschodzie,trzeba zareagowac. w stolicy przestawiam na razie na madrase. misjonarza wysylam do stolicy. nie mozemy jeszcze wprowadzic chrzescijastwa,musimy poczekac 2 tury (efekt przejscia na no religion)w piatej turze topornik eliminuje barba.w 6 turze mamy juz chrzescijanstwo w stolicy. przechodzimy zgodnie z zasadami (najszybsze wprowadzenie chrzescijanstwa po jego wynalezieniu) na chrzescijanstwo. zmieniam rowniez produkcje z madrasy na misjonarza,celem jak najszybszego rozprzestrzenienia religii.wprawdzie teraz jak patrze to na screenie jeszcze tego nie ma,ale wierzcie mi,chrzescijanstwo wprowadzilem (mozna sprawdzic w logach) .

w 9 turze sporo:) zrobil sie misjonarz w stolicy (nastawiam na dokonczenie madrasy) ,settler oraz wielki prorok. w medynie robie kolejnego worka (przyda sie chocby dla nowego miasta) . seta wysylam z obstawa na dol,w strone swinek i gemow. misjonarz idzie do medyny,a prorok do damaszku.

niestety,pomniejszajac screena (za duza waga) udalo mi sie go na tyle spartolic,ze nie nadaje sie do publikacji :(

i tura 92 - koniec mej przygody,przynajmniej na razie :)co proponuje-przejsc na "no religion" (juz mozna) i rozprzestrzeniac religie,wybudowac miasto z seta,workami robic drogi do innych panstw. po wynalezieniu alfabetu zaczac sie wymieniac techami z kompami,wziac obrobke zelaza od kompa i podlaczyc gemy.
Last edited by moonspell on 2008-12-11, 15:34; edited 10 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 43
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszaek  Zoty order za specjalne zasugi  Zoty zlotowicz - 11 zlotw  Brzowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwicej rozegranych gier  Pomocna do – pomg minimum 10 razy  Obibok – nie gra od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeycie w Dyplo - Dyplo1  Przeycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-12-12, 14:57   

Tura 1:
Zwi?kszy?em ?are?ko w Mecce bo mamy limit szcz??cia i zdrowia niewykorzystany - wzrost za 2 tury.
Rozprzestrzeni?em chrze?cija?stwo w ostatnim naszym mie?cie - Medinie.
CZwarte miasto za?o?? tak gdzie stoj? topory - musimy wi?c p?j?? po ?elazo ?eby obrobi? klejnoty.
Robotnicy bardzo si? przydz? - musimy jak najszybciej pod??czy? drogi do s?siad?w aby religia si? do nich mog?a sama rozprzestrzenia? a przy okazji handel da nam du?o pieni?dzy...

Tura 2:
Mamy zdarzenie losowe: g??d w Pary?u i zdarzenie obejmuje: nic nie robimy (?adnych skutk?w), dajemy po?ow? spichlerza: +1 w relacjach z Francuzikiem, dajemy ca?y spichlerz i 10 z?ota: +3 w relacjach. Nie mam 10 kasy wi?c mu nie dam :) a po?ow? spichlerza odst?pi?, mamy du?o zasob?w ?ywno?ciowych a przez inn? religi? mamy -4 w relacjach wi?c modyfikator si? przyda ?eby nam czasami granic nie zamkn??...
Piotr przyjmuje Buddyzm - ju? my go nawr?cimy na w?a?ciw? ?cie?k? :)
Zbudowa?em Bazylik? Narodzenia Pa?skiego - od razu mamy +3 z?ota a i religia zacznie si? do teraz dwa razy szybciej rozprzestrzenia? sama.
Za?o?y?em czwarte miasto - Bagdad :)

Tura 3:
W Damaszku zaczynam robi? osadnika bo akurat ur?s?, B?dzie za 10 tur. Proponuj? upchn?? to miasto przy z?ocie i kukurydzy. Nie wiem tego na pewno ale chyba Francuzik obj?? pierwszy t? kukurydz?, wi?c stoczymy tam walk? kulturow? - Stone da nam 1 :kultura: wrzucimy rel? i ju? wyr?wnamy kreatywno?? Francuza a potemdotnie si? bibliotek? i dokonamy wrogiego przej?cia kukurydzy :)

Tura 4:
Niemiaszek ?ada? zerwania um?w z Francuzikiem. Odm?wi?em i ju? mamy -1 w relacjach z nim :)Tura 5:
Sko?czyli?my koszary w stolicy, zrobi? teraz ze dwa topory ?eby nas nikt nie zaskoczy?.
Potwierdzaj? si? podejrzenia ?e Francuzik zaj?? kukurydz?, trzeba b?dzie go nauczy? kto tu rz?di :)

Tura 6:
Kto? zbudowa? Piramidy.
Urodzi? si? prorok w Pary?u, niestety... pewnie zrobi ?wi?tyni? i b?dzie ci??ko rywalizowa? z Politeizmem.
Odkryli?my Alfabet, czas na wymiany...Od Fredzia ?elazo za Pismo i Politeizm - super wymiana bo klejnoty w d?ungli od?ogiem le??.
Od Cezara ?eglarstwo i ?ucznictwo za Rolnictwo i Politeizm.
?elazo wyskoczy?o nam mi?dzy Damaszkiem a Bagdadem - oba miasta mog? z niego korzysta?.
W sumie z tech?w to tylko Medytacji nie mamy no i Cezar jedyny ma ju? Matm?.
W stolicy w??czy?em dw?ch naukowc?w - mo?e si? nam urodzi wielki naukowiec.
Buduj? drogi do Niemiaszka i Francuzika.
W techach proponuj? p?j?? po Wielk? Bibliotek? - ale poniewa? jeste?my bardzo z przodu z technologiami to nie spieszmy si? - najpierw Monarchia dla zadowolenia.


*tech jest Kodeks ale zmieni?em go przed ko?cem tury

Tura 7:
Ludwi? niestety zrobi? t? wielk? ?wi?tyni? politeizmu. Fryderyk za? przyj??... R?wnouprawnienie! Ciekawe ile ma miasteczek (town) kt?re na tym ustroju dostaj?dodatkowy m?otek. Z moich wylicze? wynika ?e zero :D No chyba ?e b?dzie za kas? kupowa? w miastach produkcj? :rotfl2: oj g?upie to AI, g?upie.Tura 8:
Sko?czy?em drog? do Francuzika, teraz misjonarze polec? ciurkiem :)

Tura 9:
Jeste?my kulturalni :)Tura 10:
Ko?czymy misjonarza w Medynie. Wys?a?em go na wsch?d - nast?pca zdecyduje czy do Francji czy do Rosji p?jdzie.
Demo wygl?da optymistycznie, szczeg?lnie GNP (co bardzo lubi? w moich grach).

Zaraz sko?czy si? osadnik - kolejne miasto zapewni nam ?e nie odpadniemy w rozwoju. A potem chyba sko?czy si? nam pokojowy rozw?j i trzeba b?dzie pomy?le? nad jakimi? wyprawami krzy?owymi celem nawracania innowierc?w (i przejmowania ich miast :) ).
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
KasztelanMirmil xfire: kasztelanmirmil
Age: 42
Joined: 20 Nov 2007
Posts: 930
Piwa: 9/4
Location: Sulejwek
starszy plutonowy  Obibok – nie gra od 90 dni  Pluszowy mi - rozegra mniej ni 10 gier  II miejsce w Dyplo - Dyplo Mi 2 
Posted: 2008-12-15, 01:03   

Zasadniczo kontynuuj? dotychczasow? polityk?.

Z tech?w ko?cz? monarchi? (ale przechodz? na ni? dopiero tur? przed tym jak sko?czy nam si? zadowolenie) i zaliczam medytacj? (tylko 2 tury a przydadz? si? klasztory do rozwoju nauki) i dalej zaczynam dla potomnych matematyk?.
Hojna r?k? daje monoteizm Cyrusowi, przeszed? ju? na buddyzm, a trzeba otrzyma? dobre stosunki, ?eby go ?agodnie nawr?ci?.

No w?a?nie s?abo na razie pograli?my z misjami i "wszystkie dzieci ju? czyje? s?":

Na razie s?abo bo tylko Niemcy wyznaj? co trzeba, a w dodatku nie daj bo?e jeszcze im si? Luter urodzi ;)
Cezar, Cyrus i Piotr od niedawna, wi?c pewnie po jednym mie?cie z rel? maj?. Warto do nich troch? misjonarzy podes?a?. Trzeba zdecydowa? kt?ry kierunek pilniejszy. Z jednej strony Z Cyrusem mamy dobre stosunki wi?c nie powinien sprawia? problemu, a z drugiej mo?e lepiej ?eby legiony pow?drowa?y w innym ni? nasz kierunku, zw?aszcza je?li my je pokierujemy z Pa?acu Apostolskiego, z budow? kt?rego ruszy?em.

Oczywi?cie nowe miasto ju? stoi i realizujemy plan o kryptonimie "kukurydza".


Kraj nasz przepi?kny:


rela.jpg
Plik cignito 11008 raz(y) 11.33 KB

cale.jpg
Plik cignito 249 raz(y) 116 KB

nowemiasto.jpg
Plik cignito 246 raz(y) 39.85 KB

Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
merkan Age: 42
Joined: 21 Sep 2007
Posts: 410
starszy szeregowy 
Posted: 2008-12-16, 00:03   

Niewiele si? dzia?o w naszym pa?stwie przez te 250 lat.

Z najwa?niejszych osi?gni?? to:

Narodziny cz?owieka imieniem Antony van Leeuwenhoek


?w pan by? na tyle mi?y, ?e ufundowa? nam akademi? w stolicy.

Mieli?my tak?e ma?e wydarzenie


Niestety sp?on?? las, ale odzyskali?my 4 sztuki z?ota.

Z mniejszych wydarze?, to zosta?a wybudowana Madrassa w Najran, w zwi?zku z czym powi?kszy?a si? tam kultura. Niestety kukurydza dale poza zasi?giem. Buduj? ?wi?tyni? chrze?cija?sk?.

M?dre g?owy wymy?li?y kalendarz. Da to nam w Najran kolejne pole do obrobienia - robotnicy ju? wyci?li d?ungl?, zostaje postawi? plantacj?.

Zacz?to my?le? nad pieni?dzem, ale jest to dopiero pocz?tek, wi?c ?mia?o mo?na g??wkowa? nad innym aspektem nauki.

Powodzenia.

Informacja z ostatniej chwili.
To znaczy nie taka znowu z ostatniej, ale skryba zapomnia? napisa? :wstyd: . Wyprodukowali?my kilku misjonarzy. Wi?kszo?? posz?a do Piotra od Ruskich, a kilku do Julka od Rzymian. ?aden nie zagrza? miejsca u naszych bezpo?rednich s?siad?w. Natomiast w Najran mamy now? religi? (poza chrze?cija?stwem oczywi?cie) - Hinduizm.
Last edited by merkan on 2008-12-16, 08:52; edited 2 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
ponti xfire: marchwik
Helped: 9 times
Age: 39
Joined: 10 Apr 2006
Posts: 11211
Piwa: 60/68
Location: Gra Kalwaria
genera broni  Zoty order za specjalne zasugi - Za adminowanie, Tfurca Gotmuff  Zoty zlotowicz - 10 zlotw  Brzowy civmaniak – najwicej rozegranych gier  Piwosz – otrzyma minimum 25 piw  Obibok – nie gra od 90 dni  Przeycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeycie w Dyplo - Dyplo1  Przeycie w Dyplo - Dyplo3  Przeycie w Dyplo - Dyplo6  III miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  III miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  Zoty gracz w demokracj - GwD1-kapitan 
Posted: 2008-12-16, 23:31   

Zobaczy?em panstwo po Merkanie,w demo cienko z produkcja i wojskiem jak dla mnie ,postanowilem zwiekszyc na razie produkcje.W tym celu zaprzestalem produkcji misjonarzy (tych dwoch sie zrobilo) wiec wykorzystalem ich na pojscie tam gdzie mialem zalozyc miasta.Zaczalem robic dwa sety oraz w pozostalych miastach worki w stolicy ciagle budowalem Palac Apostolski.Postawilem dwa miasta w techach po pieniadzu poszedlem z automatu w caste system ,sady bo dwa miasta wiecej do tego nie bedzie mial komp nastepnego swietego miasta.

Tutaj nowe miasta ,to przy bananach po skoku kulturki bedzie super przyzwoite :)

Fryderyk zacza? rosprzestrzeniac nasza religie o swoje miasta,tak samo chrzescijanstwo skoczylo w Paryzu :hyhy: jak i Berlinie i pozostalych niemieckich miastach.

Zacza?em robic sady ,potrzebujemy takze wiecej wojska.W techach poszed?em w civil service uwazam ze w koncu czas na wprowadzenie biurka.


Demo :hyhy: :


_________________
Nard wspaniay, tylko ludzie k***y - J.Pisudski
Zagldali do kufrw ,zagldali do waliz, nie zajrzeli do dupy - tam miaem socjalizm

-------------------------------------------
Tfurca Gotmuff
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 43
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszaek  Zoty order za specjalne zasugi  Zoty zlotowicz - 11 zlotw  Brzowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwicej rozegranych gier  Pomocna do – pomg minimum 10 razy  Obibok – nie gra od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeycie w Dyplo - Dyplo1  Przeycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-12-21, 23:42   

Przej??em stery w pa?stwie kt?re nie jest takie z?e :) Moja analiza sytuacji:
1. mamy chrze?cija?stwo we wszystkich miastach - super
2. mamy wysokie GNP oraz produkcj? i jedzenie - super
3. mamy za ma?? armi? - prawie najmniejsz? na ?wiecie :przestraszony:
4. mamy silne lobby buddyjskie na ?wiecie i s?siada politeistycznego

Co planuj? w czasie mojej kadencji:
1. kontynuowa? odkrywanie Biurokracji, chocia? zastanawia?em si? nad Konstrukcj?
2. potem Konstrukcja a moim nast?pcom radz? po Konstrukcji i?? do Mechanizacji
3. kontynuowa? Pa?ac Apostolski, w reszcie miast koszary
4. wojska nie robi? poniewa? toporami nie b?dziemy wojowa?, potrzebujemy katapult i knecht?w do szturmu
5. s?dz? ?e naturalnym celem jest Francuzik
6. je?eli zrobi? koszary w miastach to b?d? robi? misjonarzy i wysy?a? ich w ?wiat - nasza wiara musi si? rozprzestrzenia?! :)

Turka 0 (przed klikni?ciem "koniec tury")
Najran - kt?re walczy kulturowo o kukurydz? zamiast spichlerza b?dzie robi? klasztor (2 :kultura: )Damaszek - zamiast zaczyna? s?d zacznie misjonarza - trzeba sia? s?owo :)

Turka 1:
Konfu w stolicy uda?o si? zaszczepi? - b?dzie kolejne 10% do nauki jak zrobimy klasztor

Turka 2:
Zdj??em naukowc?ww stolicy, i tak nie mamy reprezentacji, akademia w stolicy ju? jest a stolica ma 3 :zdrowie: i 3 :zadowolenie: zapasu, wi?c niech ro?nie

Turka 3:
Ludwisiowi si? znowu w g?owie przewraca - chce ?eby?my zerwali otwarte granice z Egipcjanami - odmawiam bo i tak chc? go nied?ugo sklepa?Turka 4:
Najran powoli wygrywa wojn? kulturow? o kukurydz? - mamy ju? 21% naszej kultury i ci?niemy dalej :)Turka 5:
Mamy Pa?ac Apostolski! G?osuj? oczywi?cie na siebie.Ludwi? si? zbroi:
Turka 6:
Wygrali?my g?osowanie w PA.W Damaszku nie mog? ju? robi? misjonarzy (mo?na mie? tylko 3 na raz) wi?c machn? z?oto-wieko-wstrzymywaczWrzucili?my rel? do ChartresTurka 7:
Mamy biurko.Najran kontynuuje presj? kulturow?Wprowadzamy Biurokracj?Turka 8:
Teraz Fredziowi odbija, oczywi?cie nie zgadzam si?.Odkyr?em ?e rela sama nam si? nie?le rozprzestrzenia - Tours kt?rego wcze?niej nie widzieli?my ma ju? chrze?cija?stwo:Turka 9:
Rusek chce Pieni?sz za Konstrukcj? kt?r? ko?czymy - bez sensu, wi?c odrzucam ofert?Ravenna otrzymuje nasz? wiar?Stolica wygl?da naprawd? ?adnie:Turka 10:
Ko?czymy Konstrukcj?, teraz szybko Odlewnictwo i Mechanizacj? proponuj? ?eby zacz?? robi? knecht?w - Francuz zbroi si? od dawna wi?c radz? ju? zacz?? robi? katapki.Demo na koniec:Czyli pewnie kroczymy we w?a?ciwym kierunku (mam nadziej?). Uwa?ajmy tylko na klan buddyst?w, ?eby si? nie sprzysi?gli przeciwko nam. Nast?pcy zostawiam pobawienie si? w handel techami z kompami i rezolucjami Pa?acu Apostolskiego :) Powodzenia!
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
KasztelanMirmil xfire: kasztelanmirmil
Age: 42
Joined: 20 Nov 2007
Posts: 930
Piwa: 9/4
Location: Sulejwek
starszy plutonowy  Obibok – nie gra od 90 dni  Pluszowy mi - rozegra mniej ni 10 gier  II miejsce w Dyplo - Dyplo Mi 2 
Posted: 2008-12-23, 01:43   

zaczynam tura 144.
Planuj? podtrzyma? kurs naukowy i militarny poprzednika. Mocno b?d? naciska? na misjonarzy.

1
Najran mamy ju? klasztor profilaktycznie stawiam mury, bo granica blisko.
W stolicy przed Katapult? wk?adam jeszcze jednego misjonarza.
Przy Al-Basra kuter marnuje sie na wodzie, stawiam sieci na rybkach.
Misjonarza kieruj? do Rostowa skoro ju? jest w okolicy.

2
Popieram wojskowy zamach stanu z czego mamy w Mekkce extra wielkiego genera?a.
Misjonarz z Medyny leci do Rzymian.

3
W Najran s? mury czas na koszary.
Misjonarz z Mekki te? leci do Julka.
Akcja nawracania w Rostowie sie nie uda?a


4
Mamy odlewnictwo - popieram propozycj? poprzednika idziemy w mechanizacj?.
W Mekkce stawiamy 2 kolejne klasztory.


5
Al-basra wystawi?a ?ucznkika, teraz czas na Latarni? Morsk?, bo inaczej staniemy w rozwoju w tym mie?cie.
Nie zarz?dzam ?adnych rezolucji z PA.


6
W Medynie kolejna katapka, teraz czas na misjonarza, a po nim na klasztor.
Mauzolemum w Damaszku wybudowane, stawiam (pr?buj?) Chichen Itza.
Podobnie mury w Kufah, tu stawiamy Madras?.


7
W Bagdadzie stawiam Ku?ni?, to samo w najran.
Prubujemy nawr?ci? Rzymskie Arezzo - bez rezultatu.


8
Nabu-rimani urodzi? si? nam w stolicy.


9
Piotru? naciska ?eby rozsta? si? z Niemcami, odmawiam.
Mamy mechanizacj?. Wacham sie mi?dzy jazd? konn? i Gildiami a Inzynieri?... w koncu wybieram to drugie, ?eby misjonarze szybciej biegali ze s?owem pana B.
W ko?cu nie ukamienowali nam misjonarza chrze?cija?stwo jest jedyn? wiar? w Mediolanie.


10
Akademia w Damaszku.
i tyle.


Proponuj? dalej gnie?? z misjonarzami do Julka i jego pierwszego przeci?gn?? na nasz? wiar?.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
merkan Age: 42
Joined: 21 Sep 2007
Posts: 410
starszy szeregowy 
Posted: 2008-12-23, 13:10   

Zacz??em gr? od ?ci?cia (jeszcze w przed wci?ni?ciem entera) latarni w Basrze. W tym miejscu ?cinka budynk?w b?dzie znacznie bardziej efektywna ni? budowa tradycyjna.

W pierwszej mojej turze nic specjalnego si? nie wydarzy?o. Poprzemieszcza?em wojska na front i wcisn??em Enter.

W drugiej turze Egipt zaproponowa? wymian?: Chcia? Kodeks Prawa, oferowa? Jazd? Konn? i troch? drobniak?w. Przyj??em, g??wnie ?eby polepszy? stosunki.

W trzeciej turze znowu cisza.

W czwartej pr?bowa?em rozszerzy? Chrze?cija?stwo w Julka Arretium. Niestety bez powodzenia.

W pi?tej odkryta zosta?a In?ynieria. Wybra?em Divine Right, by m?c budowa? Spiral Minaret. Z?apany zosta? tak?e Ruski szpieg. Oj chyba trzeba uwa?a?. Wydarzy?o si? co? ciekawego. W naszej kopalni pod Najran. Wykryto g??bokie pok?ady z?ota. Nasz skarbiec zasili?o 233 sztuki tego kruszcu. Jeste?my bogaci, bogaci, bogaci!


Tak?e w tej turze mog?em wybra? rezolucj? w Pa?acu Apostolskim, a ?e jedyn? mo?liw? by?a zerwanie kontakt?w handlowych z Egiptem, to zrezygnowa?em.

W sz?stej turze Julek poprosi? o odlewnictwo w zamian za kas?. Nie chc? z nim pogarsza? stosunk?w dyplomatycznych (jego pierwszego przyda?o by sie przechrzci?), to si? zgadzam.

Tura si?dma. Uda?o si? rozprzestrzeni? Chrze?cija?stwo w Arretium.

W turze ?smej cisza i spok?j.

W dziewi?tej Chrze?cija?stwo samo pojawi?o si? w Marsylii. ?ci??em te? Madras? w Kufah. Jest to miasto graniczne, wi?c si? przyda szybko.

W dziesi?tej ju? nic si? specjalnego nie dzia?o.

Przez moj? kadencj? postawi?em troch? budynk?w (?wi?tynia, akwedukt i ku?nia w stolicy, ku?nia w Mekce itp) i dorekrutowa?em wojska (g??wnie Mac?w i Katapulty).

W wojsku jeste?my na pi?tym miejscu, ale my?l?, ?e szybko awansujemy (stolica jest dobra w budowie woja, Mekka te? nie?le sobie radzi).
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
ponti xfire: marchwik
Helped: 9 times
Age: 39
Joined: 10 Apr 2006
Posts: 11211
Piwa: 60/68
Location: Gra Kalwaria
genera broni  Zoty order za specjalne zasugi - Za adminowanie, Tfurca Gotmuff  Zoty zlotowicz - 10 zlotw  Brzowy civmaniak – najwicej rozegranych gier  Piwosz – otrzyma minimum 25 piw  Obibok – nie gra od 90 dni  Przeycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeycie w Dyplo - Dyplo1  Przeycie w Dyplo - Dyplo3  Przeycie w Dyplo - Dyplo6  III miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  III miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  Zoty gracz w demokracj - GwD1-kapitan 
Posted: 2008-12-27, 15:30   

Strasznie sie zdziwi?em ze ktos chcia? wybudowac Chichen Itza w innym miescie niz stolica ale c?? uda?o sie to zrobic,ma?y rzut na Panstwo ,wojsko o klase jednostki lepsze wiec doprodukowalem ich niewiele,postanowilem wiec p?jsc w rozw?j oraz dyplomacje.

Pierwsze co zrobilem to pogadalem z paroma wladcami znajdujac calkiem korzytsne wymiany handlowe.wymieni?em takze teologie na kompas u Rzymian oraz code of laws na asceze u Egipcjan,misjonarzy ktorych mialem dost?pnych wrzuci?em do 3 rzymskich miast miedzy innymi do ich stolicy.Odrywalismy divine right wiec wyskoczy? nam islam w Bagdadzie :) misjonarza wrzuci?em do stolicy
Po islamie odkrywamy papier.w tym czasie w stolicy zacza?em robic kolosa, w ciagu 3 turek juz go mielismy


W Bagdadzie zacz??em robic Wersal (og?lnie tez nei mielismy zadnego sadu do tej pory wiec zacza?em je budowac we wszystkich miastach
pod koniec swojej turki za?ozy?em nowe miasto kt?re bedzie idealne na Statue Moai.


_________________
Nard wspaniay, tylko ludzie k***y - J.Pisudski
Zagldali do kufrw ,zagldali do waliz, nie zajrzeli do dupy - tam miaem socjalizm

-------------------------------------------
Tfurca Gotmuff
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
moonspell Age: 42
Joined: 09 Sep 2008
Posts: 239
starszy szeregowy 
Posted: 2008-12-27, 22:22   

ogolnie kontynuuje to,co zostalo zaczete przez innych (a co mam zrobic ;) ) .

1 tura- wsparlem techem (papier) rzymianina polepszajac relacje,oraz wymienilem sie z cyrusem jak na obrazku.2. tura- schwedagon zrobili francuzi. wsparlem kolejnym techem rzmianina (mechanizacja) ,wymienilem sie z cyrusem jak na obrazku :) sprzedalem tez papier egiptowi za okragla sumke 560 gold + mapa.

oczywiscie jak to mam w zwyczaju z obrazkami znowu cos namieszalem i za diabla nie wiem,co sie z tym obrazkiem stalo... w kazdym razie wymienilem sie na feudalizm-od teraz go mamy.

3tura-nic specjalnego,sprzedaje rzymianinowi techa jak na obrazku,wysylam misjonarzy do ruskich i cyrusa.
5 tura-zrobil sie spiralny minaret,przestawiam na epopeje narodowa. po drukarstwie robie filozofie (zebysmy my mieli rele a nie komp)

tu tez spieprzylem z obrazkiem...


7-robi sie epopeja narodowa. misjonarze pedza do cyrusa.

8 tura-mamy filozofie,now rela zaspreadowala nam w panstwie. misja msjonarza w persepolis niestety nie udala sie,za to u ruskich jedno miasto mamy wiecej. teraz ide po muzyke.w 10 turze rzymianie podpisuja pokoj z egiptem,za to piotr wypowiada wojne cyrusowi. zrobila sie muzyka,ustawilem na dramat ale mozna to zmienic. w stolicy robie zamek (po dodatkowy szlak handlowy jakby ktos pytal) .
ogolnie kraj mamy miodem i mlekiem plynacy-kupa fors sciagnieta od kompa (ponad 1000,juz dokladnie nie opisywalem jak to zrobilem,ale od jednego ponad 500 sie wyciagnelo),duzo woja,swietna nauka. tylko zeby te kompy bardziej chcialy wspolpracowac... ;) ale niestety,troche bledow dyplomatycznych bylo i np francuza trzeba zjechac,tu juz najlepszy dyplomata nie pomoze.
Last edited by moonspell on 2008-12-27, 22:44; edited 6 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Display posts from previous:   
Reply to topic
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
No new posts Announcement: Kronika Dyplo 7
cheos Dyplo 7 886 2012-10-02, 20:52
Lary33
No new posts Announcement: Kronika Dyplo Mi
Kacowski Dyplo "May Mi" 683 2011-11-18, 18:30
Rihiter
No new posts Announcement: Kronika Dyplo6
Guest Dyplo #6 786 2011-11-15, 00:50
Rudi2
No new posts Announcement: Kronika Dyplo8
ScoobyDoo Dyplo 8 544 2013-10-08, 08:13
itkovian
No new posts Announcement: Kronika Dyplo "Mi" 2
Rihiter Dyplo "Mi" 2 627 2012-09-17, 23:24
Beny

Czas generowania strony : 1.35 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group