www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jesteś nowy? Kliknij tutaj!    Zgłoś grę Civ6     Zgłos grę Civ5    Zgłoś grę Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMÓWISZ SIĘ NA GRĘ    Na ircu jest users osób. Załaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Jak zwiększyć rolę dyplomacji w dobie ograniczeń DYPLO5
Author Message
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 49
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11881
Piwa: 90/376
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2009-04-06, 23:47   Jak zwi?kszy? rol? dyplomacji w dobie ogranicze? DYPLO5

to sie odnosi chocby do pomys?u o rezolucjach-ankietach w?r?d graczy DYPLO w sprawie u?ycia lub zakazu uzycia nuk?w.
przytocze pomys? :

Dla mnie najcekawszy pomys? co zrobi? z nukami w dyplo - to w?a?nie ten
o glosowaniu "pozosta?ych przy ?yciu w?adc?w w dyplo" w okre?lonym czasie.

Pierwszy z graczy, ktory osi?gna? techa scientific method - ma prikaz zwolania Walnego Zgromadzenia W?adc?w Dyplo, kt?rzy oddaj? glos ankiecie na rezolucj? zezwalaj?c? na uzycie nuk?w lub tez zakazuj?c? stosowania nuk?w.

Po odpowiedniej ankiecie - mamy pierwsz? rezolucj?, kt?ra jest obowi?zuj?ca na kolejnych 15 tur.
Mo?emy zatem si? nukowac lub nie przez owe 15 tur. Jest to fajne bowiem..decyzje o nukach podejmuja gracze [niepotrzebny do tego mod, a zwyk?a ankieta na forum z og?oszeniem w kronice], kt?rzy jeszcze pozostali w rozgrywce.

Gdy mamy 15 ture od pierwszej rezolucji - nastepne zgromadzenie-ankieta - i pozostaj?cy przy ?yciu moga g?osowa? na rezolucje na kolejne 15 tur.

G?osowania w odstepie 15 turowym sa o tyle ciekawe, ?e nawet je?li padnie decyzja zezwalaj?ca - to po efektach 15 turowych mozna wp?yn?c w kolejnej rezolucji np na zaprzestanie nukowan lub dalsz? jej mozliwo??

Nuki mozna by wowczas produkowa? jak kto? ma ochot? , ale uzycie takowej broni byloby powi?zane jedynie z ow? rezolucj?. Mo?e sie bowiem okaza?, ?e masz nuki a w grze nie ma rezolucji i trzymasz w arsena?ach bro? niezdatn?, ale to juz twoje ryzyko...bo jak sie oka??, ?e mozna u?y? w?wczas ty masz mozliwo?ci....podba mi si? to.

Mo?e si? okaza?, ?e kto? ma uran a ty nie masz i inni wladcy te? i przeglosujecie zakaz.

Mo?e sie okaza?, ?e jest stagnacja militarna i potrzeba jakiegos impulsu rozstrzygaj?cego.

Dlatego system rezolucji na forum co 15 tur od scientific method uwa?am za bardzo ciekaw? opcje w DYPLO.
Na dodatek nie potrzebny mod by przeprowadzic ankiet? w?r?d wladc?w na forum.
Mo?e jeszcze macie jakies pomys?y na wprowadzenie dyplomacji forumowej a'la ONZ lub Palac apostolski - gdzie og?? graj?cych graczy mo?e w postaci ankiet podejmowac jakies wi???ce dezycje dla graczy w dyplo. Sam Palac lub oONZ jest dla mnie za ma?o wyrazisty tutaj debaty i decyzje by?yby gor?ce :)
Last edited by Bobek1971 on 2009-04-06, 23:50; edited 5 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
wraith xfire: wojtekwrocek
Helped: 3 times
Age: 21
Joined: 23 Jan 2008
Posts: 1504
Piwa: 3/3
Location: Wrocław
major  Obibok – nie grał od 90 dni  Wygrany jeden GOTM  III miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon 
Posted: 2009-04-06, 23:53   

Tylko jak wygl?da?a by waga g?os?w. Czy ka?de z pa?stw niezale?nie od wielko?ci ma 1 g?os, czy te? mo?e zale?y to od punkt?w w grze, albo innego wsp??czynnika.
Z drugiej strony koalicja nukowc?w, je?eli przeg?osuje a "tamci" uranu nie maj? to wiadomo ?e Ci bez nuk?w prawdopodobnie odpadn? z gry i w nast?pnym g?osowaniu nie wezm? ju? udzia?u. Daje to gorsz? pozycj? graczom kt?rzy uranu nie posiadaj?.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 49
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11881
Piwa: 90/376
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2009-04-06, 23:55   

pa?stwo admina - kt?ry maj?c full kasy mo?e przejmowa? w zarzadzanie miasta [koszty si? dla niego nie licz? ;) ] odno?nie kt?rych sa jakie? wa?ki lub gdy np jakas rezolucja graczy nakazuje takie dzialanie...
pa?stwo admina mozna wple?? jako? w tak? dyplomacj? forumow? - by by? aktywnym czlonkiem zespo?u dyplo :)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 49
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11881
Piwa: 90/376
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2009-04-07, 09:00   

wraith wrote:
Tylko jak wygl?da?a by waga g?os?w.

przy glosowaniach nad rezolucjami - przy r?wnej ilo?ci glos?w za lub przeciw - wybralibysmy zasad?, ?e glos najslabszego lub naisilniejszego pa?stwa w gronie by?by liczony podwojnie....r?wnie dobrze mog?by byc takim glosem wa??cym - glos z pa?stwa admina


wraith wrote:
Z drugiej strony koalicja nukowc?w, je?eli przeg?osuje a "tamci" uranu nie maj? to wiadomo ?e Ci bez nuk?w prawdopodobnie odpadn? z gry i w nast?pnym g?osowaniu nie wezm? ju? udzia?u. Daje to gorsz? pozycj? graczom kt?rzy uranu nie posiadaj?.

nie wydaje mi si? ?e tak si? stanie wiekszy strach przed u?yciem nuk?w b?dzie, a z drugiej trony na tym polega dyplomacja. Nie zamkniemy mozliwo?ci uzycia nuk?w w grze ..pozostawimy t? decyzj? graczom pozostalym na tym etapie w grze.
Jest to o tyle rozs?dne, ?e sami zdecyduj? czy ich chc? czy nie w odstepach 15 turowych.
Poczatkowo zapewne b?dzie zakaz, z czasem mo?e si? zwi?ksza? koalicja chc?cych nukowa? ale w?tpi?, ?e si? zdecyduj? gdy wiedz?, ?e kto? pierwszy m?g? naprodukowa? nuk?w i tylko czeka na tak? rezolucj?.
Dlatego mysle, ?e takie rezolucje bed? ciekawa forma dyplomatycznego wp?ywu, a zarazem nie zbanuja ostatecznie nukowania.
Zezwolenie na nukowanie mo?e sie bowiem okaza? - pomocne w uzyskaniu roztrzygniecia przy jakim? patowym ukladzie. :)
Umozliwienie nukowania juz bez rezolucji da?bym po osi?gni?ciu przez pierwszego gracza np. Future tech 1 ;)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
didi


Joined: 12 Nov 2007
Posts: 1083
Otrzymał 4 piw(a)
starszy chorąży sztabowy  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - dyplo7 
Posted: 2009-04-07, 09:40   

Nie uwa?am, aby mo?na by?o t? droga zwi?kszy? rol? dyplomacji.
Stawiam, ?e d?ugo przed nukami ukszta?tuj? sie 2 bloki w dyplo i silniejszy przeforsuje ka?d? rezolucj? przez co ... stanie sie jeszcze silniejszy, jaki to w?wczas ma mie? cel?
Zasadnicza dyplomacja ko?czy sie zazwyczaj na etapie staro?ytnosci tak to widz?.

Dla mnie osobiscie dyplo wyczerpalo swoja formu??, cho? sie wypowiadam w kolejnej edycji nie zagram.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 49
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11881
Piwa: 90/376
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2009-04-07, 10:49   

didi wrote:
Dla mnie osobiscie dyplo wyczerpalo swoja formu??, cho? sie wypowiadam w kolejnej edycji nie zagram.

w grze na w?asny rachunek nie wiadomo czy tak b?dzie didi...ca?kiem nowe mozliwo?ci..ale mog? si? myli?
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Treviss xfire: Treviss
Helped: 2 times
Age: 30
Joined: 18 Aug 2006
Posts: 1260
Piwa: 9/7
Location: Kraków
kapitan  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Złoty gracz w demokrację - GwD1 
Posted: 2009-04-09, 08:46   

ja mam pytanie
zeby nie bylo tak jak z karencj? czy jesli zostanie uchwalona rezolucja o zakazie niuk?w to mozna go z?amac i stracic tylko na reputacji ? czy beda jakies inne kary ?
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 49
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11881
Piwa: 90/376
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2009-04-09, 10:13   

na razie Treviss dyskusja sie tyczy pomys??w...w D4 nie bylo regulaminowych obostrzen co do um?w karencyjnych - dlatego wygl?da to tak jak wygl?da.
Co do rezolucji za lub przeciw nukom - to r?wniez sa dopiero koncepcje..co do kt?rych mo?ecie sie wypowiada? ...bo sie mo?e okaza? ?e wszytsko jest bez sensu ;)
ale przypominam ?e to pomys? Pontiego :)

Teraz mo?esz proponowac swoje pomys?y, a admin jesli takowy b?dzie sobie wymy?li dyplo5, z pomoca lub bez pomocy tych pomysl?w.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
bombel79 


xfire: bombel79
Helped: 12 times
Age: 41
Joined: 12 Apr 2006
Posts: 10541
Piwa: 74/4
Location: Raj na ziemi
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Za adminowanie  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo3  II miejsce w Dyplo - Dyplo2  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo8  I miejsce w rankingu FFA  I miejsce w Astro Pucharze - I Astro Puchar  II miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy 
Posted: 2009-04-09, 10:27   

Pan Piotr potwierdz ze na 100% to nie jest pomysl Bobka czy Bodka czy Bombla (oni wszyscy tacy podobni do siebie) tylko PONTIEGO :rotfl2:

PS
wiecie, za duzo sie zrobilo kalkulatorowania w tym dyplo... wg mnie dyplo powinno oznaczac dyplomacje, pozyskiwanie sojusznikow, wspolne radzenie sobie z problemami, zdrady i heroiczne czyny, a nie kalkulatorowanie...

moze zrobimy takie dyplo, w ktorym nie bedzie walkow, a beda bohaterowie, bedzie honor i troche... magi :)

takie Heroes of Dyplo, Might and Magic :)
to co wg mnie psuje dyplo to:
- naginanie mechaniki gry (przewalki ze szpiegostwem, scinka lasow na kase, przekazywaniem miast)
- napinanie sie graczy (jestesmy zgrana paczka, ale przez te 3 lata kazdy ma swoich ulubiencow i "ulubiencow" - tzn. akurat mnie chyba wszycy lubieja :) dochodzi do tego "ranking" tzn. "ja musiec wygrac"... z jednej strony jest to fajne bo jest rywalizacja, ale wygrajmy miliratnie, dyplomatycznie, kulturowo, ale nie przez walki...
podsumowujac, jesli mialbym dyktatorsko zorganizowac dyplo to: wybralbym subiektywna 18, ludzikow co do ktorych nie bylo watpliwosci, albo zrozumieli swoje bledy; zrobilbym fajowa mapke (mniejsza niz d3 i d4) zaczalbym od jakiejs innej epoki (nosz prosze was, widze axa to mi sie wymiotowac chce) i zobowiazal graczy do "klimatyzacji gry": kronika, Kronika, KRONIKA
_________________
"internet to coraz częściej opowieść idioty, pełna wściekłości i wrzasku."
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
King_Chrobry 
* * *xfire: kingchrobry1
Helped: 1
Joined: 20 Feb 2008
Posts: 2605
Otrzymał 3 piw(a)
podpułkownik  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - DyploAnonim  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  Przeżycie w Dyplo - Dyplo5 
Posted: 2009-04-09, 10:45   

Treviss wrote:
ja mam pytanie
zeby nie bylo tak jak z karencj? czy jesli zostanie uchwalona rezolucja o zakazie niuk?w to mozna go z?amac i stracic tylko na reputacji ? czy beda jakies inne kary ?


Gdyby by?o Pa?stwo Admina wspierane przez "ONZ" - to szybko mo?na by by?o takiego przyw?dc? utemperowa? :) (my?l?, ?e nie zd??y? by ca?ej map? "znukowa?")
_________________
Wojny prowadzę bardzo pokojowo :smt117
Last edited by King_Chrobry on 2009-04-09, 10:46; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Cola 
WTF?xfire: cola0760
Helped: 10 times
Age: 44
Joined: 31 Jan 2006
Posts: 7567
Piwa: 3/44
Location: z półobrotu
generał dywizji  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Wygrany jeden GOTM 
Posted: 2009-04-09, 11:07   

co do g?osowania to mozna zrobic tak, ze kazde Pa?stwo ma tyle g?os?w ile punkt?w w turze g?osowania i potem sie to sumuje
_________________
:cola:
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
pawelt Helped: 12 times
Age: 41
Joined: 27 Feb 2007
Posts: 5128
Piwa: 8/28
Location: Warszawa
generał brygady  Brązowy zlotowicz - 1 zlot  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo2  Wygrany jeden GOTM - 2 wygrane  III miejsce w Astro Pucharze - I Astro Puchar  I miejsce w rankingu PBEM 
Posted: 2009-04-09, 11:50   

bombel79 wrote:

- naginanie mechaniki gry (przewalki ze szpiegostwem, scinka lasow na kase, przekazywaniem miast)


Nie wiem czemu wycink? las?w uwa?asz za naginanie mechaniki.

Wg mnie wa?ki powstaj? tylko w grach multi, gdzie dwa pa?stwa mog? sobie pomaga? w "dziwny" spos?b.

Dlaczego wa?k?w nie ma w grach 1vs1? Bo tam robi si? wszystko na co gra pozwala tj. wycina lasy na kas?, zbiera nadprodukcj? na cuda, buduje si? cuda z las?w itp itd. TO jest wszystko ok.

A jak jest gra typu dyplo, to dochodzi si? do granicy maksowania i absurdu. Gra zosta?a tak na prawd? zbalansowana przede wszystkim do gier multi 1v1 i singlowych (cho? nie do ko?ca). W takich grach nie ma ?a?cuszk?w naukowych czy szpiegowskich, nie kombinuje si? z miastami, kas?, przekazywaniem wojska itp.
_________________
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Bodek xfire: bodek01
Helped: 7 times
Age: 43
Joined: 10 Oct 2006
Posts: 4963
Piwa: 97/1
Location: Łódź
starszy chorąży sztabowy  Brązowy order za specjalne zasługi - Zorganizowanie i prowadzanie Dyplo6  Złoty zlotowicz - 7 zlotów  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo 9  I miejsce w Dyplo - Dyplo4  I miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Wygrany jeden GOTM - 3 wygrane  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2009-04-09, 12:21   

Moje propozycji do zwi?kszenia roli dyplomacji w DYplo z ograniczeniami zakaz przekazywania czegokolwiek i dodtkowe opcje urealniaj?ce rozgrywk? np:

- OB tylko z pa?stwem o tej samej Reli
- Wojna tylko z pa?stwem o innej Reli
- odkrycie jakiego? techa (np pacyfizmu) ko?czy wszystkie wojny automatycznei na 10 tur. Wtedy przegrywaj?cy mo?e gna? do tego techa bo to wymusi pok?j.

- ilo?? pa?stw z kt?rymi podpisujesz OB ograniczona do np 2 i ro?nie wraz z odkryciem kolejnych tech?w. Np od pieni?dza 3 OB dozwolone od ekonomi 4 itd...

No mozna by to rozwin?? bardziej w strone RPG ni? klasycznej rzezi (?e te? ja akurat to pisz?) :zawstydzony:
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Cola 
WTF?xfire: cola0760
Helped: 10 times
Age: 44
Joined: 31 Jan 2006
Posts: 7567
Piwa: 3/44
Location: z półobrotu
generał dywizji  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Wygrany jeden GOTM 
Posted: 2009-04-09, 12:24   

ale to sila rzeczy ustawimy sojusze
_________________
:cola:
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Bodek xfire: bodek01
Helped: 7 times
Age: 43
Joined: 10 Oct 2006
Posts: 4963
Piwa: 97/1
Location: Łódź
starszy chorąży sztabowy  Brązowy order za specjalne zasługi - Zorganizowanie i prowadzanie Dyplo6  Złoty zlotowicz - 7 zlotów  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo 9  I miejsce w Dyplo - Dyplo4  I miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Wygrany jeden GOTM - 3 wygrane  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2009-04-09, 12:30   

No urealniamy gre...
Pa?stwa o wsp?lnej reli raczej by?y sojusznikami ni? wrogami.
Zawsze morzesz rele zmieni? jak chcesz.

Nie m?wie Cola ?e to gotowe dobre i przemy?lane propozycje tylko lu?ne pomys?y maj?ce ograniczy? role pocz?tkowych wojen bo tak. I jednocze?nie umo?liwiaj?ce dyplomacj? pomimo zakaz?w jakiejkolwiek wymiany wojska , miast , kasy itp
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Display posts from previous:   
Reply to topic
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: REGULAMIN DYPLO5
domel Dyplo #5 0 2009-10-26, 02:03
domel
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: USTAWIENIA DYPLO5
domel Dyplo #5 0 2009-10-27, 22:43
domel
No new posts Kwestia dyplomacji
AnaLyZer Mechanika gry - Civ4 1 2006-06-09, 09:17
hechter
No new posts Gra pitbosie bez dyplomacji.
ScoobyDoo Centrum inicjacji nowych gier PBEM 46 2016-01-24, 23:07
ScoobyDoo
No new posts A jak by tak zwiększyć ilość punktów startowych?
LDeska Forum dyskusyjne Rankingu KAC Civ4 38 2008-07-25, 10:53
Cola

Czas generowania strony : 0.47 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group